a123

Moderne diakoni i Halden korps

Moderne diakoni i Halden korps

Da Halden korps oppfordret til nytenking innen sitt hjelpearbeid kom ideen om økonomikurs. I går kunne Halden Arbeiderblad fortelle om et fruktbart prøveprosjekt med gode tilbakemeldinger, både fra deltakere, foredragsholdere og sponsor.

Moderne diakoni i Halden korps

Med støtte fra NAV kunne Halden og Tistedal korps i fjor tilby ti personer med økonomiske problemer en plass på skolebenken under et prøveprosjekt i økonomistyring. Siden har de gode tilbakemeldingene vært mange.

– Folk forteller at de har fått mot til å ta tak i sin situasjon. De har gjort noe med bunken av regninger og har hatt mot til å åpne konvolutter og brev, forteller korpsleder Thomas Schou Andersen, og legger til:

For økonomiske problemer rammer mange, i alle samfunnslag.

– Dessverre er det ikke uvanlig at folk bruker penger de ikke har, og etter hvert kan problemene bli så store at det går på helsa løs og påvirker hele livet, tillegger Andersen.

Nav lot seg imponere av Frelsesarmeens kurs og finansierte villig et nytt kurs. Dette kurset går i gang 9. september og vil vare i ti uker.

 – Kurset er et selvhjelpskurs. Hver enkelt må ta tak i sin egen situasjon. Og det tror vi at de fleste har ressurser til å klare, sier Andersen.

Gjennom kurset har deltakerne fått tilbud om økonomisk støttekontakt, en de kan møte en gang i uka.

 – Mange takket ja til det, og de forteller at god hjelp har gjort det mulig å få et overblikk over sin økonomi, forteller Andersen.

 

Nytt og spennende

Kurset er et samabreid mellom Halden og Tistedal korps, NAV, Berg Sparebank, Namsmannen i Halden, Husbankens representant i Halden kommune, Fylkesmannen i Østfold, Skatt Øst samt psykiatritjenesten og folkehelsekoordinatoren i Halden kommune.

Alle nevnte sponsorer og aktører vil selv være delaktige på kurset og fortelle om økonomistyring innen sitt fagfelt. Andersen bedyrer imidlertid at kurset har en uformell tone der den sosiale delen er vel så viktig som det faglige.

– Mange har en dårlig relasjon og skepsis til systemet. En personlig og uformell tone er med på å bygge tillit mellom deltakere og foredragsholdere, tror Andersen.

Med som leder av kurset har Andersen med seg diakonstudent Anne Kirsti Ulseth.

– Dette er noe nytt og spennende. Det er en moderne form for diakoni. Det er lett å følge de samme sporene i sosialt arbeid, men her har Frelsesarmeen i Halden og Tistedal tenkt nytt, sier hun.

Også Slumstasjonen i Oslo tilbyr kurs i økonomistyring. Leder ved Slumstasjonen, Marianne Nybo, forteller om tidligere kurs med stor oppslutning og enorm nytteverdi. I høst går de i gang med et nytt kurs.

- Vi ser at det er behov for det, sier Nybo.