a123

Nettverk mot menneskehandel

Nettverk mot menneskehandel

Frelsesarmeens territorier i Europa organiserer et sterkere nettverk i kampen mot menneskehandel.

I dag markeres EUs dag mot menneskehandel. Frelsesarmeen er i gang med å bygge et sterkere nettverk i arbeidet inn mot denne industrien. En industri som er økende. Tidligere i høst var 36 delegater fra 23 Europeiske land samlet til konferanse i Budapest. Konsulent i sosialtjenesten i Frelsesarmeen, Petra Kjellen Brooke, var en av representantene.

 - Et av poengene med å skape et nettverk i Frelsesarmeen er at kontaktpersoner i de ulike territoriene kan jobbet tettere. Ved å dele informasjon og erfaringer vil vi stå sterkere, sier Kjellen Brooke og understreker at Frelsesarmeen er i en unik posisjon.

 - Vi er i land som folk blir hentet fra, vi er i land som folk blir sluset gjennom, og vi er i mottaker land. Det gir oss mulighet til å bygge opp et godt nettverk og til å gi mennesker den hjelpen de trenger.

 

Truet til å bli

De vanligste formene for menneskehandel er utnyttelse i prostitusjon og tvangsarbeid. Også organisert tigging og salg av barn forekommer hyppig. Det er en kynisk virksomhet, der bakmenn spiller på frykt for å få ofrene til å bli.

- Mennesker blir truet og det er vanskelig å komme ut av det, forteller Kjellen Brooke. Hun viser til England der de i rassiaer har funnet folk i fangenskap. På grunn av frykt, forsvarer ofrene de som holder dem fanget.

- Ofrene blir mentalt nedbrutt, dette er en brutal industri.

 

Ønsker bevisstgjøring

I løpet av de siste 4 årene har Frelsesarmeen jobbet med trafficking i norske fengsler. Nå ønsker Kjellen Brooke et enda større fokus på problemet. 

- Det er viktig for oss å øke bevisstheten i det norske samfunnet. Vi må ikke være naive. Innad i Frelsesarmeen er det også viktig at våre ansatte lærer mer om dette. Vi tror at det er viktig at de som jobber i førstelinjen hos oss har en bevissthet om at potensielle ofre vandrer rundt i våre tiltak. Ikke bare i de store byene, men også andre steder i landet.

 

Et fattigdomsproblem

Spesielt trafficking innenfor arbeid er økende. Fattigdommen i Europa bygger opp under industrien med menneskehandel.

- Å jobbe mot fattigdom i all dens form er å forebygge trafficking. For meg er det naturlig å jobbe med begge delene.  Dette har med menneskeverd å gjøre, sier Kjellen Brooke.    

Nå håper hun at en mer direkte kontakt med Frelsesarmeen I andre land kan være fruktbart.

- Det var som en av delegatene, Christine Tursi fra Sveits, sa under konferansen: «Traffickers are good at networking – we must be better!»

 

Les mer og se video fra Frelsesarmeens Anti Human Trafficking konferanse.

 

Trafficking

(menneskehandel)

er å utnytte andre, enten i prostitusjon eller for andre seksuelle formål, i tvangsarbeid, krigstjeneste i fremmed land eller gjennom fjerning av persons organer - ved hjelp av vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig adferd.

(Straffeloven § 224)