a123

Nini Stoltenberg sto for åpenhet

I 2001 ble Nini og Thorvald Stoltenberg hedret for å ha gitt mot og håp til rusmisbrukere.

Nini Stoltenberg sto for åpenhet

Nini Stoltenberg døde 29. juli 2014, 51 år gammel. Stoltenberg ble gravlagt mandag 18. august, og Frelsesarmeen vil hedre henne for den hun var og det hun gjorde for «de som fryser og har frosset».

I 2001 mottok Nini og Thorvald Stoltenberg Frelsesarmeens Booth-pris.

- Da jeg fikk høre at jeg skulle motta prisen, tenkte jeg at «dette fortjener jeg ikke – jeg har ikke frosset nok». For jeg har alltid hatt klær og tak over hodet. Men hvis jeg ved å stå fram har bidratt litt for alle de som fryser og har frosset, så tar jeg stolt imot prisen på vegne av dem alle, sa Nini Stoltenberg da hun mottok prisen.

Boothprisen tildeles en eller flere personer som har utført handlinger Frelsesarmeen ønsker å uttrykke sin takknemlighet for, eller som organisasjonen definerer som «i Frelsesarmeens ånd». Formålet med prisen er å rette oppmerksomheten mot et verdifullt og uegennyttig engasjement som har rettet fokus mot noe som er grunnleggende for Frelsesarmeen og viktig for medmennesker.

Far og datter fikk prisen med følgende begrunnelse:

«Gjennom sin åpenhet og ærlighet har de gitt mot og håp til mange mennesker som også opplever smerte og livskamp som rusmisbrukere eller som pårørende til rusmisbrukere. Ved å påpeke at rusmisbruk kan ramme i alle samfunnslag og i alle familier, har mange foreldre kunnet rette ryggen på en ny måte i sitt eget nærmiljø. Mange seere, lyttere og lesere har fått ny kunnskap om den utslitende hverdagen både rusmisbrukere og pårørende opplever.

Familien Stoltenbergs åpenhet medførte også en viktig, offentlig debatt om ruspolitikken og rusomsorgen her i landet. Det krever stort mot å slippe medier og medmennesker så nært inn på livet, men ved å ta denne belastningen har Nini og Thorvald Stoltenberg betydd mye for mange.»

 

Vi i Frelsesarmeen lyser fred over Nini Stoltenbergs minne.