a123

Nye utfordringer i 2015

Nytt år, med nye forventinger, håp og planer. Les hva Frelsesarmeens folk drømmer om for 2015.

Vibeke Krommenhoek, territorial leder for Frelsesarmeen Norge, Island og Færøyene:

Nye utfordringer i 2015

Når jeg er på besøk på sosiale tiltak og korps i hele landet, forteller ledere meg at de opplever vekst. Flere mennesker kommer til Frelsesarmeens arbeid. Mitt håp for 2015 er at vi klarer å ivareta denne veksten slik at vi har mulighet til å slå røtter og blomstre videre. Den kristelige kirke har hatt noen tørre år bak seg, der veksten ikke har vært stor. Men det er under tørke at røttene vokser, det er bare det at vi ikke kan se det under bakken. Nå har røttene blitt sterke og jeg tror og håper at vi i 2015 vil se blomstringstiden. Det gleder meg å høre historier fra korps som for eksempel Mysen, der antall besøkende gikk fra fire til 12 ved julegudstjenesten fra 2013 til 2014. Forskjellen var at de i julen som var, hadde et måltid sammen, det hadde de ikke for ett år siden. Å samle det åndelige og sosiale fellesskap på denne måten kan trolig ha vært med på å skape vekst. For 2015 håper jeg derfor at vi kan styrke fellesskapet og stå sammen og være trofaste – også i tørketiden. Ved å snakke sammen og dele erfaringer vil det gi frukter når tiden er inne.

 

Kjell-Richard Landaasen, miljøterapeut, Frelsesarmeens rusomsorg i Tønsberg:

Nye utfordringer i 2015

Det skjer så mye her for tida, hvor skal jeg begynne. Jo! I 2015 er rusomsorgen i Tønsberg på anbud. Det skal vi vinne! Det vil kreve mye av oss, men personalgruppa er sterkt motivert for å ta arbeidet et stort steg videre. Dessuten har vi utvidet både Prosjekt Jobben og Gatefotball, og håper å se mange nye fjes på disse tiltakene. Korpset har begynt et spennende arbeid rettet mot barn som vi tror vil vokse ut over våren. I tillegg har vi nye, engasjerte offiserer, og gleder oss til et godt samarbeid med dem og Fretex Second Hand som én armé i Tønsberg.

 

Kari Aahlberg, daglig leder Hveita dagsenter og herberge i Trondheim:

Nye utfordringer i 2015

Mine forventninger til året som kommer er at vi skal hjelpe de mest trengende så godt som mulig innenfor de rammene vi har. Og at leder og personalgruppen jobber sammen mot et felles mål, der alle får et eierforhold til vår årsplan som inneholder mål og tiltak for 2015. Jeg håper også at vi får til samarbeid med andre i Frelsesarmeen – spesielt korpset – kanskje spesielt kapellan-tjenesten og ved eventuelle andre behov som kan oppstå. Målet er å jobbe etter frelsesarmeens verdier "Suppe Såpe Frelse" gjennom omsorg for hele mennesket. Mitt håp for 2015 er at vi fortsetter å drive et velfungerende dagsenter og herberge etter de behov som melder seg og til det beste for vår målgruppe. Derfor håper jeg at vi hele tiden tenker "hvordan jobbe smartere" og utvikler oss i samme retning som behovene vi ser i det daglige. Vi har planer om å ha fokus på både nytenking og forandring, der vi bruker hverandres kompetanse innad i Frelsesarmeen.

 

Pål Henriksen, daglig leder ved Fyrlyset og Jobben, Oslo:

Nye utfordringer i 2015

Mitt håp for 2015 er at flere rusavhengige skal oppnå kontroll over rusen sin og oppleve lengre perioder uten rus. Vi vet at alle har ressurser. I året som kommer vil vi innføre konseptet «Kontroll over eget liv» på alle Frelsesarmeens gatenære tilbud. Det går ut på at de vi møter skal bli utfordret på hva de kan gjøre selv for å få det bedre. Vi vil styrke de rusavhengiges medvirkning og livssituasjon, ved at de er med på å skape og delta i ulike prosesser, arrangementer og tiltak. Det vil være krevende for den gjelder og det stiller krav til oss ansatte at vi både støtter, legger til rette og ikke minst utfordrer den enkelte til å ta større ansvar og kontroll over eget liv. Derfor håper jeg at vi klarer å tenke nytt og klarer å være åpne og kreative.

 

Dan Storck, korpsleder i Skien:

Nye utfordringer i 2015

Mitt håp for 2015 er at vi skal nå enda flere mennesker som er i en vanskelig situasjon. I tillegg håper vi på flere besøkende på våre gudstjenester, og at de som kommer til oss skal få et personlig møte med Jesus. Dessuten håper jeg at vi skal få en god start på vår Moldova-satsing. Det kommende året har vi planer om å satse ekstra på våre formiddagstreff i korpset. Dessuten vil vi ta med flere familier med svak økonomi på fritidsaktiviteter som lekeland og annet. Og vi må ikke glemme at Skien korps har 125-årsjubileum i mars som vi selvsagt skal markere.

 

 

 

Jon Kaastad, medarbeider ved Slumstasjonen i Oslo:

Nye utfordringer i 2015

I 2015 håper vi å kunne fortsette med vårt arbeid med barnefamilier i Oslo. Vi vil fortsette å skape gode og sunne arenaer for å styrke familierelasjonene og for å forebygge sosial ekskludering. Vi har også ambisjon om å bidra til å hjelpe barnefamiliene i vårt nettverk med veiledning, råd og enkle verktøy som kan gi familiene en mer stabil hverdag. Som i fjor håper vi å kunne arrangere diverse aktiviteter, enten selv eller i samarbeid med andre, som skal være et bredt tilbud med lav terskel. Programmet for våren er ennå ikke på plass, men planene inkluderer blant annet vinterferieuke i Gudbrandsdalen for familier, klatredag for barn, dans og musikk på Afrikanske lekestue, formidling av både gratisaktiviteter i byen, og aktiviteter for barn og unge i Frelsesarmeen, som musikkskole, speider, osv.

 


Friederike Bach, korpsleder i Tromsø:

Nye utfordringer i 2015

Her i Tromsø har vi et spennende år fremfor oss fordi vi skal gå i gang med nye aktiviteter. Spesielt har vi store forventninger til familiearbeidet «Sammen». Hver uke skal vi invitere familier til å spise mat, i tillegg til å gjøre noe hyggelig sammen, med aktiviteter tilpasset barn i alle aldre, som småbarnssang og hobbygrupper osv. Her skal hele familier få delta. Derfor håper jeg at vi i 2015 treffer nye mennesker i byen som vi kan bli bedre kjent med. Ellers fortsetter vi det gode arbeidet i korpset, hvor vi håper å få nye til vårt arbeid. Jeg begynte som leder her høsten i fjor, og det har vært både lærerikt og spennende, nå gleder jeg meg til fortsettelsen. Jo, og i april skal Tromsø korps delta på den regionale Dawn-konferansen for Nord-Norge. Det blir spennende å møte menigheter fra hele landet, for å bli kjent og inspirere hverandre!