a123

Nytt nærmiljøanlegg ved St. Sunniva

Tirsdag var det offisiell åpning av det nye nærmiljøanlegget ved St. Sunniva skole i Oslo. Et moderne anlegg som Frelsesarmeen har vært med på å realisere.


Høyt aktivitetsnivå, glade barn og god stemning. Alt lå til rette for en fin åpning av det nye nærmiljøanlegget ved St. Sunniva skole. Ute på det nye kunstgresset var det mange voksne som også smilte bredt. Blant andre Lars Kristian Gylver fra FAU (Foreldrerådets samarbeidsutvalg).

- Tidligere har det jo sett ganske trist ut her. Det er hyggelig å få en endring. Det kryr jo av unger her fra tidlig morgen til sent på kveld, sier han entusiastisk.

 

Godt samarbeid 

Prosjektgruppa har jobbet med nærmiljøanlegget i over to år. Et anlegg som er knyttet til skolen, men som også er tilgjengelig utenom skoletid. Gylver forteller at det har vært mye jobb og at det derfor er fint å ha en ordentlig markering. Noe rektor, Birgitte Moltubakk, også la vekt på da hun holdt en kort tale til de oppmøtte. Hun er glad for å ha fått det nye anlegget på plass.

- Dette betyr veldig mye for skolen. Vi har en liten skolegård og har ikke tilgang på skog og store friområder, da er det viktig at det er godt planlagt. Dette er også et viktig bidrag til nærmiljøet.

Anlegget har blitt til etter et spleiselag mellom St. Sunniva skole, FAU, Frelsesarmeen og Sparebankfondet DNB. Fondet var representert ved Linn Kathrine Lunder

- Det er morsomt å se hva man får til når man samler kreftene, og da er det jo ekstra moro å være med å bidra i et sånnt samarbeidsprosjekt, sier hun.

 

Viktig med aktivitet 

Åpningen inneholdt korte taler fra noen av de voksne og sang fra noen av elevene. Idretts- og nærmiljøarbeider i Templet korps, Peter Eide, skryter av foreldreutvalget som har vært ivrige på å få dette i havn. - Vi har hatt mye av det overordnede ansvaret, men foreldrene har hatt ansvar for veldig mye av gjennomføringen.

Eide og Frelsesarmeen Oslo idrettslag får også glede av anlegget med treninger på kveldstid.

- Vi har trent med fotballklubben her i over 10 år, og vi har hatt et godt samarbeid med skolen. Det er veldig gøy å se at vi har fått til dette sammen, sier han og understreker viktigheten av at det blir tilrettelagt for fysisk aktivitet.

- Tenk hvor mye tid som bli brukt her. Det er læring i all aktivitet. Du kan jo se for deg et klasserom uten tavle og med dårlig ventilasjon. Det blir akkurat det samme med et uteområde som ikke er ordentlig utbedret. Motorisk læring som skjer i skolen og SFO er viktig, avslutter han.

Og skal vi tolke aktivitetsnivået i etterkant av åpningen, vil det skje mye læring her i årene som kommer.