a123

Ordfører begeistret for Frelsesarmeens nye planer

Ordfører begeistret for Frelsesarmeens nye planer
Ordfører Marianne Borgen besøker barnebasen på Teisen akuttmottak, et tilbud til barn under skolealder. Foto: Silje Eide

Det var en smilende og imponert ordfører i Oslo kommune, Marianne Borgen, som onsdag 14. april, fikk omvisning på Frelsesarmeens akuttmottak for flyktninger på Teisen.

Ordføreren og hennes rådgiver, Lena Jensen, fikk først møte flyktningbarna som er under skolepliktig alder. Hver dag har disse barna samling, hvor det synges, lekes og læres. Flere av de største barna er opptatt av lekser, og fikk stolt vist Borgen sine ransler og hvordan de arbeider. Ordføreren selv var en ivrig deltager under «Bjørnen sover.»

Avtalen med UDI om drift av mottaket utgår i juni 2016, og da er det tid for ny virksomhet. Frelsesarmeen fikk derfor informere om hvordan de ønsket å bruke den gamle skolen som blant annet har vært Kriminalomsorgens i frihets sentrale utdanningssenter.

Bakgrunnen er at skolen og det tilhørende arealet ble innkjøpt høsten 2014 samtidig som det fra kommunens side ble utlyst anbudskonkurranse angående Omsorg+. Frelsesarmeens planer er derfor å drifte 92 boenheter, samt starte opp en barnehage med plass til 230 barn fordelt på 17 avdelinger. I tillegg vil det være et hybelhus hvor tanken er at det skal drives et tilbud til vanskeligstilte som ikke handler om rus. En idé er at dette kan være et hjem for enslige, mindreårige asylsøkere. I tillegg består også bygningsmassen av en stor rektorbolig hvor bruken enda ikke er avklart.

Fra Frelsesarmeen møtte ansvarlig for flyktningarbeidet, Hans Nilsson, sosialsjef Lindis Evja og Dag Tellefsen og Frode Åsenden fra Frelsesarmeens eiendommer (FEAS).