a123

Oslos nye ”Mathall” har åpnet

Statssekretær Erlend Grimstad åpnet Matsentralen i Oslo.

 

Etter nesten fire års planlegging og arbeid, ble Matsentralen i Oslo offisielt åpnet på mandag. Den nye Matsentralen er dimensjonert for å distribuere tusen tonn mat årlig. Nå skal det kastes mindre mat, og mer mat skal komme til nytte i hovedstaden.

 

Overskuddsmat skal hjelpe fattige

Landbruksministeren har karakterisert det som «et tiltak av stor samfunnsmessig betydning». Matsentralen i Oslo er kort fortalt etablert for å bedre tilførselen av fullverdig overskuddsmat fra dagligvarehandelen til frivillige organisasjoner som deler ut mat til vanskeligstilte. Det er et bredt samarbeid mellom dagligvarehandel, matindustri, kommunale instanser og frivillige organisasjoner som har gjort etableringen mulig. Matsentralen SA er organisert som et samvirke med brukerne som eiere.

 

Alle "de store" er med

Oppstarten skjer som et pilotprosjekt der erfaringsinnhenting, utvikling og korrigering av rutiner vil stå sentralt. Et antall butikker fra ulike kjeder vil være direkte involvert i første omgang samt en virksomhet fra hver av de deltakende organisasjonene, Blå Kors, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon. Landbruks- og matdepartementet, ICA, Kavlifondet, NorgesGruppen, Nortura og TINE er med i samarbeidet. Matsentralen skal ikke selv dele ut mat til vanskeligstilte, men vil fungere som en grossist for de veldedige organisasjonene, med dagligvarebutikkene og næringsmiddelindustrien som viktigste leverandører.