a123

Overrasket over 5 års jobb

Jobben Lillehammer feirer 5 år. Naboene er overrasket over den enorme innsatsen som gjøres av deltakerne hver dag.

Jobben Lillehammer er et arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige. I år er de 5 år – sånt må markers skikkelig.

Mer enn en jobb

─ Jeg har vært med siden starten av, og møte med de som dag etter dag, år etter år, stiller opp her har gitt meg utrolig mye. Tilbakemeldingene vi får fra deltakerne er at dette er mer enn en jobb for dem, sier Leif Tore Solberg, som er daglig leder ved Jobben Lillehammer.

Torsdag kunne Solberg ønske både kommunepolitikere, samarbeidspartnere og naboer velkommen til to timers feiring i Jobbens lokaler midt i Lillehammer sentrum. Marsipankake, en deltaker som sang, en som spilte gitar, og en som holdt tale, satte sitt preg på markeringen.

Overveldet over responsen

Jobben-deltakerne selv synes det var overveldende å høre tilbakemeldingene på sitt arbeid.

─ For dem er dette hverdagen. Plutselig får de et annet bilde på hva de gjør og evner, sier Solberg.

Ved Jobben utføres det mye forskjellig arbeid, både på oppdrag fra det offentlige og private. Alt fra hugging av ved, laging av gapahuk, gjenbruksverkssted og oppryddingsarbeid.

─ Responsen fra samtlige, både naboer og de ansatt ved NAV-kontoret i byen, er at de ikke ante hvor mange og store oppgaver vi har tatt på oss. De er imponert over hva deltakerne har produsert og utført alle disse årene, sier Solberg.

 

Dette er Jobben Lillehammer:

  • Arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige over 18 år.
  • Jobben tilbyr et bredt spekter av arbeidsoppgaver.
  • Arbeidsdagen er mandag til fredag, kl. 10.00-14.00.
  • Det utbetales ikke lønn, men 220 kroner brutto som motivasjonspenger ved dagens slutt.
  • Jobben tilbyr inntil 15 plasser.
  • Målsetningen med prosjektet er at deltakerne skal:

  • ha noe å gå til
  • ha noe meningsfullt å gjøre
  • oppleve å være en del av samfunnet