a123

Påskeevangeliet dag for dag - lørdag

Påskeevangeliet dag for dag - lørdag

Gjennom påskeuken presenterer vi daglig en tekst fra Bibelen med en refleksjon og bønn. Les teksten for Påskeaften her.

Her kan du laste ned påskeheftet med tekstene for hele påsken.

Lørdag - kjent som Påskeaften

LES I BIBELEN: Matteus, kapittel 27 vers 62–66
HVA SKJEDDE? Soldatene sto vakt ved graven.

Neste dag, dagen etter forberedelsesdagen, gikk overprestene og fariseerne sammen til Pilatus og sa: «Herre, vi er kommet til å tenke på hva denne bedrageren sa da han ennå levde: ‘Etter tre dager blir jeg reist opp.’ Gi derfor ordre om at graven blir godt sikret til den tredje dagen, så ikke disiplene hans skal komme og stjele ham og si til folket at han er stått opp fra de døde. Da ville vi få et nytt bedrag, verre enn det første.» Pilatus svarte: «Her har dere vaktmannskap. Gå så og sørg for vakthold slik dere finner det best.» Da gikk de av sted og sikret graven, både med segl som de satte på steinen, og med vaktmannskap.

Refleksjon

Dagen mellom Jesu død og hans oppstandelse er en merkelig dag. Det er en tom dag. En dag for undring. Disiplene til Jesus må ha følt seg helt knust. Deres leder og Messias som de hadde vært sammen med i ca. tre år, var blitt tatt fra dem. Men han hadde forsøkt flere ganger å forberede dem på at dette kunne skje. På akkurat denne dagen må disiplene ha kjent på en knusende sorg, men også mye forvirring. Hadde de virkelig satset livene sine på en frelser som nå hadde blitt utslettet? Eller fantes det fremdeles håp? Kunne han som var død, klare det som ingen andre har klart – å vise seg igjen?

 

Bønn

Kjære Gud.

Uansett hvem de er, så har de fleste troende mennesker også dager hvor det er vanskelig å tro. Hvor tvil dominerer og hvor det virker komplisert å klare å forstå det som skjer. Påskeaften må ha vært en slik dag for disiplene. Jeg ber om at du vil hjelpe meg å kunne tro på deg også gjennom slike dager. Det er mye som kan prøve å teste min tro. Sykdom, skuffelse, uventede utfordringer... Hjelp meg å tro, ikke bare på solskinnsdager, men også på livets tåkete dager.

Amen

 

Alle bibelversene er fra 2011-oversettelsen. 

Tekst: Chris Pender

Layout: Mari M. Sandbakk

Foto: Frelsesarmeen

© Frelsesarmeen,Templet korps/Frelsesarmeens hovedkvarter 2015