a123

Påskeevangeliet dag for dag - mandag

Påskeevangeliet dag for dag - mandag

Gjennom påskeuken presenterer vi daglig en tekst fra Bibelen med en refleksjon og bønn. Les teksten for mandag her.

Her kan du laste ned påskeheftet med tekstene for hele påsken.

Mandag

LES I BIBELEN: Markus, kapittel 11 vers 12–19

HVA SKJEDDE? Jesus renser templet.

 

Neste dag, da de gikk fra Betania, ble Jesus sulten. Langt borte så han et fikentre med løv, og han gikk for å se om han kanskje kunne finne noe på det. Men da han kom bort til det, fant han ikke annet enn blad, for det var ikke tiden for fikener. Da sa han til treet: «Aldri mer skal noen spise frukt av deg!» Og disiplene hans hørte det.

Da de kom inn i Jerusalem, gikk Jesus opp på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker, og han ga ingen lov til å bære noe med seg over tempelplassen. Og han lærte dem:

«Står det ikke skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk? Men dere har gjort det til en røverhule.»

Overprestene og de skriftlærde fikk høre dette, og de prøvde å finne ut hvordan de kunne få tatt livet av ham. For de var redd ham fordi folket var overveldet av hans lære.

Om kvelden dro Jesus og disiplene ut av byen.Refleksjon

I bibelversene i dag merker vi spesielt to ting.

1. Jesus ble lei seg og irritert for at Guds hus i Jerusalem (templet) ble misbrukt. Istedenfor at det ble brukt til bønn og lovsang, ble det misbrukt av noen frekke forretningsmenn

som solgte varer og drev med pengeveksling. Jesus minner oss om at Guds hus skal være et sted hvor vi viser Gud respekt.

2. Versene viser oss også at Jesu liv nå var i fare – ikke bare fra de romerske soldatene, men også fra de jødiske lederne i byen.

 

Bønn

Kjære Gud.

Takk for at du sendte din sønn Jesus til verden. Han hjelper oss å forstå mer om deg og mer om hvordan vi skal leve. Må jeg alltid kunne vise deg den respekten som du fortjener. Gjennom ditt ord viser du meg hvor viktig det er å stå opp for det som er sant og rettferdig. Jeg ser at du misliker at mennesker misbruker ditt navn og ditt hus. Hjelp meg heller å leve mitt liv slik at jeg velger det som er rett og sant. Gud, jeg er glad i deg.

 

Alle bibelversene er fra 2011-oversettelsen. 

Tekst: Chris Pender

Layout: Mari M. Sandbakk

Foto: Frelsesarmeen

© Frelsesarmeen,Templet korps/Frelsesarmeens hovedkvarter 2015