a123

Påskeevangeliet dag for dag - onsdag

Påskeevangeliet dag for dag - onsdag

Gjennom påskeuken presenterer vi daglig en tekst fra Bibelen med en refleksjon og bønn. Les teksten for onsdag her.

Her kan du laste ned påskeheftet med tekstene for hele påsken.

Onsdag

LES I BIBELEN: Markus, kapittel 14 vers 1–11
HVA SKJEDDE? Jesus blir salvet i Betania

Det var nå bare to dager igjen til påske og de usyrede brøds høytid. Overprestene og de skriftlærde prøvde å finne ut hvordan de kunne gripe ham med list og få ham drept. «Men ikke under høytiden», sa de, «ellers blir det uro i folket.»

Jesus var i Betania hos Simon den spedalske. Mens de lå til bords, kom det inn en kvinne med en alabastkrukke med ekte og kostbar nardussalve. Hun brøt krukken og helte salven ut over hodet hans. Noen som var der, sa forarget til hverandre: «Hva skal denne sløsingen med salve være godt for? Salven kunne vært solgt for mer enn tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige.» Og de snakket strengt til henne. Men Jesus sa: «La henne være! Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, og dem kan dere gjøre godt imot så ofte dere vil, men meg har dere ikke alltid. Hun gjorde det hun kunne. Hun har på forhånd salvet kroppen min til gravferden. Sannelig, jeg sier dere: Overalt i verden hvor evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.»

Men Judas Iskariot, en av de tolv, gikk til overprestene og tilbød seg å utlevere Jesus. De ble glade da de hørte det, og lovet å gi ham penger. Fra da av søkte han en anledning til å forråde ham.Refleksjon

Når man er glad i et annet menneske, er det naturlig at man vil vise det ved å gjøre noe hyggelig for det. Og det er akkurat dette som skjer med kvinnen vi møter i vers 3 i bibellesningen i dag. Hun hadde utviklet en så stor respekt, beundring og kjærlighet til Jesus at hun måtte vise det på en eller annen måte. Den mest dyrebare salvelsesparfymen hun hadde, valgte hun å bruke på Jesus. Noen kritiserte henne og tenkte at det var å sløse bort for mye penger. Men i Jesus, Guds sønn, hadde hun funnet en så viktig og god rollemodell at han rett og slett hadde forandret hennes liv.

 

Bønn

Kjære Gud.

Jeg ber om at dette skal være en dag hvor jeg setter pris på alle de gode tingene og alle de gode menneskene som preger livet mitt. Når jeg stopper opp for å tenke, har jeg mye som jeg ønsker å takke deg for. Men mest av alt vil jeg takke deg for at Jesus, Guds sønn, er den som blir stadig viktigere og viktigere for meg.

Amen

 

Alle bibelversene er fra 2011-oversettelsen. 

Tekst: Chris Pender

Layout: Mari M. Sandbakk

Foto: Frelsesarmeen

© Frelsesarmeen,Templet korps/Frelsesarmeens hovedkvarter 2015