a123

Påskeevangeliet dag for dag - søndag

Påskeevangeliet dag for dag - søndag

Gjennom påskeuken presenterer vi daglig en tekst fra Bibelen med en refleksjon og bønn. Les teksten for 1. påskedag her.

Her kan du laste ned påskeheftet med tekstene for hele påsken.

Søndag - kjent som 1. påskedag

LES I BIBELEN: Matteus, kapittel 28 vers 1–20
HVA SKJEDDE? Jesu oppstandelse. JESUS LEVER!

Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! Skynd dere av sted og si til disiplene hans: ‘Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.’ – Nå har jeg sagt dere det.»

Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem: «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.»

Mens kvinnene var underveis, kom noen av vaktmannskapet inn til byen og fortalte overprestene alt som hadde hendt. Overprestene og de eldste kom da sammen og ble enige om hva de skulle gjøre. De ga soldatene en stor sum penger og sa: «Si at disiplene hans kom om natten og stjal ham mens dere sov. Skulle landshøvdingen få høre det, skal vi snakke med ham, så dere kan være trygge.» De tok imot pengene og gjorde som de fikk beskjed om. Og dette ryktet spredte seg blant jødene og har holdt seg til denne dag.

Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Refleksjon

Jesus lever! Han har oppstått fra de døde. Det er det største som noen gang har skjedd. Noen personer har problemer med å kunne tro på at Gud kan gjøre under og mirakler. Men hvis Gud kan gjøre det slik at hans egen sønn kan stå opp fra de døde, kan Gud gjøre hva som helst! Det bekrefter at vi har en allmektig Gud. For ham er alt mulig. Det er ham vi kan be til. Det er ham vi kan tro på. Det er ham vi har vårt håp i.

 

Bønn

Kjære Gud.

Takk for at du kjenner meg. Takk for at du døde for mine synder. Takk for at du sto opp igjen. Fordi du lever, kan jeg leve sammen med deg. For alltid.

Amen

 

Alle bibelversene er fra 2011-oversettelsen. 

Tekst: Chris Pender

Layout: Mari M. Sandbakk

Foto: Frelsesarmeen

© Frelsesarmeen,Templet korps/Frelsesarmeens hovedkvarter 2015