a123

Påskeevangeliet dag for dag - tirsdag

Påskeevangeliet dag for dag - tirsdag

Gjennom påskeuken presenterer vi daglig en tekst fra Bibelen med en refleksjon og bønn. Les teksten for tirsdag her.

Her kan du laste ned påskeheftet med tekstene for hele påsken.

Tirsdag

LES I BIBELEN: Markus, kapittel 12 vers 28–34
HVA SKJEDDE? Jesus underviser om kjærlighet

En av de skriftlærde, som hadde hørt på dette ordskiftet og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, gikk bort til ham og spurte: «Hvilket bud er det første av alle?» Jesus svarte: «Det første budet er dette: ‘Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.’ Det andre er dette: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ Ikke noe annet bud er større enn disse.» Den skriftlærde sa til ham: «Du svarer godt, mester! Det er sant som du sier: Herren er én, og det er ikke noen annen enn han. Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft og å elske sin neste som seg selv, det er mer verdt enn alle brennoffer og andre offer.» Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han til den skriftlærde: «Du er ikke langt borte fra Guds rike.» Og ingen våget å spørre ham mer.

 

Refleksjon

Nå er det to dager siden Jesus kom til Jerusalem. Med hver dag som går i denne dramatiske uken, er det nye ting som setter Jesus i søkelyset, noe som også setter hans egen trygghet i fare. Og for hver dag som går, blir han mer og mer utsatt for at noen vil prøve å ta ham. Derfor er det enda mer fascinerende at han velger å undervise om det motsatte av hat, mistanke og arrestasjon. Nemlig kjærlighet.

Hans budskap kan oppsummeres slik: Vi skal elske Gud med alt vi har. Og vi skal elske alle våre medmennesker. Jesus vil at vi skal forstå at alle våre medmennesker er like viktige som vi er. Jesus snur opp ned på all mistenksomhet, misunnelse og rasisme som er til stede blant folket i Jerusalem. Jesus sier at det er kjærlighet som Gud ønsker skal prege våre liv. Kjærlighet er det eneste som kan skape fred og felleskap. Kjærlighet rettet mot Gud og så kjærlighet rettet mot alle våre medmennesker. Våger du og jeg å vise kjærlighet mot alle mennesker?

 

Bønn

Kjære Gud.

Noen mennesker er lettere å like enn andre. Men hjelp meg å vise den samme kjærligheten mot alle jeg møter i dag. Både mine egne familiemedlemmer, naboer og venner, men også de helt fremmede menneskene jeg treffer. Takk for at du elsker meg så høyt at du sendte din sønn Jesus til vår verden og at han har kommet inn i mitt liv. Takk, Jesus for at du viser meg hvordan ekte kjærlighet ser ut.

Amen

 

 

Alle bibelversene er fra 2011-oversettelsen. 

Tekst: Chris Pender

Layout: Mari M. Sandbakk

Foto: Frelsesarmeen

© Frelsesarmeen,Templet korps/Frelsesarmeens hovedkvarter 2015