a123

Påskeuken - en uke til å tro på

Følg den daglige bibelfortellingen gjennom påskeuken. For hver dag følger også refleksjon og bønn.

Tekst: Chris Pender 

Alle bibelversene er fra 2011-oversettelsen.

Søndag

Kjent som «Palmesøndag»

LES I BIBELEN: Markus, kapittel 11 vers 1–11

HVA SKJEDDE? Jesus rir inn i Jerusalem på et esel

Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, og som det ennå ikke har sittet noe menneske på. Løs den og før den hit! Og om noen spør: ‘Hvorfor gjør dere dette?’ skal dere svare: ‘Herren har bruk for den, og han sender den straks tilbake igjen.’»

Påskeuken - en uke til å tro på

De gikk av sted og fant folen bundet ved en dør ut mot gaten, og de løste den. Noen av dem som sto der, sa da til dem: «Hva er det dere gjør? Løser dere folen?» De svarte som Jesus hadde sagt, og da fikk de gå. Så førte de folen til Jesus og la kappene sine på den, og han satte seg opp. Mange bredte ut kappene sine på veien, andre dekket den med grønne kvister som de hadde skåret på markene omkring. Både de som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte:

«Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn! Velsignet er vår far Davids rike som kommer! Hosianna i det høyeste!»

Han dro inn i Jerusalem og gikk opp på tempelplassen. Etter å ha sett seg omkring overalt, gikk han ut til Betania igjen sammen med de tolv, for det var alt blitt sent på dagen.

 

Refleksjon

Den slags mottagelse som Jesus fikk da han endelig kom fram til byen Jerusalem, var, som i dag, vanligvis forbeholdt de største, mest populære kjendis-ikoner – for eksempel filmstjerner, popstjerner, fotballspillere som kan bli møtt av tusenvis av egne supportere. Og da forstår vi litt av den store forventningen som menneskene i Jerusalem hadde til Jesus. Men de hadde misforstått oppdraget hans. Det de håpet på var at han skulle komme til dem som leder for en politisk revolusjon, for å kunne bli kvitt de romerske soldatene som okkuperte byen deres.

Men han kom faktisk på et enda større oppdrag enn det. Han kom som Messias. Som åndelig redningsmann. Som Guds sønn. Som frelseren for alle.

 

Bønn

Kjære Gud.

Hjelp meg i dag å ønske deg velkommen inn i mitt liv. Jeg ønsker å ta imot deg som den du virkelig er. Takk for at du, allmektige Gud, er interessert i meg og min familie.

Må denne palmesøndagen være en god dag hvor jeg kjenner at du møter meg og at jeg er åpen for å kunne gå sammen med deg igjennom dagen.

Amen.

 

 

Mandag

LES I BIBELEN: Markus, kapittel 11 vers 12–19

HVA SKJEDDE? Jesus renser templet

Neste dag, da de gikk fra Betania, ble Jesus sulten. Langt borte så han et fikentre med løv, og han gikk for å se om han kanskje kunne finne noe på det. Men da han kom bort til det, fant han ikke annet enn blad, for det var ikke tiden for fikener. Da sa han til treet: «Aldri mer skal noen spise frukt av deg!» Og disiplene hans hørte det.

Påskeuken - en uke til å tro på

Da de kom inn i Jerusalem, gikk Jesus opp på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker, og han ga ingen lov til å bære noe med seg over tempelplassen. Og han lærte dem:

«Står det ikke skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk? Men dere har gjort det til en røverhule.»

Overprestene og de skriftlærde fikk høre dette, og de prøvde å finne ut hvordan de kunne få tatt livet av ham. For de var redd ham fordi folket var overveldet av hans lære.

Om kvelden dro Jesus og disiplene ut av byen.

 

Refleksjon

I bibelversene i dag merker vi spesielt to ting.

1.

Jesus ble lei seg og irritert for at Guds hus i Jerusalem (templet) ble misbrukt. Istedenfor at det ble brukt til bønn og lovsang, ble det misbrukt av noen frekke forretningsmenn som solgte varer og drev med pengeveksling. Jesus minner oss om at Guds hus skal være et sted hvor vi viser Gud respekt.

 

2.

Versene viser oss også at Jesu liv nå var i fare – ikke bare fra de romerske soldatene, men også fra de jødiske lederne i byen.

 

Bønn

Kjære Gud.

Takk for at du sendte din sønn Jesus til verden. Han hjelper oss å forstå mer om deg og mer om hvordan vi skal leve. Må jeg alltid kunne vise deg den respekten som du fortjener. Gjennom ditt ord viser du meg hvor viktig det er å stå opp for det som er sant og rettferdig. Jeg ser at du misliker at mennesker misbruker ditt navn og ditt hus. Hjelp meg heller å leve mitt liv slik at jeg velger det som er rett og sant. Gud, jeg er glad i deg.

 

 

Tirsdag

LES I BIBELEN: Markus, kapittel 12 vers 28–34

HVA SKJEDDE? Jesus underviser om kjærlighet

Påskeuken - en uke til å tro på

En av de skriftlærde, som hadde hørt på dette ordskiftet og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, gikk bort til ham og spurte: «Hvilket bud er det første av alle?» Jesus svarte: «Det første budet er dette: ‘Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.’ Det andre er dette: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ Ikke noe annet bud er større enn disse.» Den skriftlærde sa til ham: «Du svarer godt, mester! Det er sant som du sier: Herren er én, og det er ikke noen annen enn han. Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft og å elske sin neste som seg selv, det er mer verdt enn alle brennoffer og andre offer.» Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han til den skriftlærde: «Du er ikke langt borte fra Guds rike.» Og ingen våget å spørre ham mer.

 

Refleksjon

Nå er det to dager siden Jesus kom til Jerusalem. Med hver dag som går i denne dramatiske uken, er det nye ting som setter Jesus i søkelyset, noe som også setter hans egen trygghet i fare. Og for hver dag som går, blir han mer og mer utsatt for at noen vil prøve å ta ham. Derfor er det enda mer fascinerende at han velger å undervise om det motsatte av hat, mistanke og arrestasjon. Nemlig kjærlighet.

Hans budskap kan oppsummeres slik: Vi skal elske Gud med alt vi har. Og vi skal elske alle våre medmennesker. Jesus vil at vi skal forstå at alle våre medmennesker er like viktige som vi er. Jesus snur opp ned på all mistenksomhet, misunnelse og rasisme som er til stede blant folket i Jerusalem. Jesus sier at det er kjærlighet som Gud ønsker skal prege våre liv. Kjærlighet er det eneste som kan skape fred og felleskap. Kjærlighet rettet mot Gud og så kjærlighet rettet mot alle våre medmennesker. Våger du og jeg å vise kjærlighet mot alle mennesker?

 

Bønn

Kjære Gud.

Noen mennesker er lettere å like enn andre. Men hjelp meg å vise den samme kjærligheten mot alle jeg møter i dag. Både mine egne familiemedlemmer, naboer og venner, men også de helt fremmede menneskene jeg treffer. Takk for at du elsker meg så høyt at du sendte din sønn Jesus til vår verden og at han har kommet inn i mitt liv. Takk, Jesus for at du viser meg hvordan ekte kjærlighet ser ut.

Amen