a123

Passiv drikking til livs

Passiv drikking til livs

− Endelig en Stortingsmelding som også tar de som lider av andres rusbruk på alvor, sier Knut Haugsvær i Frelsesarmeen.

Haugsvær var i likhet med flere andre som hadde møtt opp i Helse- og omsorgsdepartementet fredag, glad for at rusmeldingen også har fokus på alkohol og de som blir rammet av andres alkoholbruk.

Alkohol, narkotika, doping

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen la fredag fram Stortingsmeldingen «Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk», som har vært under arbeid i flere år. Meldingen inneholder tiltak man ønsker å gjennomføre innen rusomsorgen i landet.

Haugsvær, som er leder av Frelsesarmeens rusomsorg, mener meldingen er viktig fordi den setter rusproblematikken i Norge på dagsorden.

− Det er gledelig å se at det er et helhetlig spenn i meldingen. Det handler om alt fra barn som blir påvirket av voksnes rusbruk, til skjenketider, og fra behandling, til forsvarlige og helhetlige helsetjenester for de mest svake, sier Haugsvær.

 

Passiv drikking til livs
Knut Haugsvær serverte alkoholfri drikke Rusfri dag 8. juni. Fokus da var nettopp på voksnes bruk av alkohol i samvær med barn. Foto: Orten/Frelsesarmeen


Holdningsendring i samfunnet

Strøm-Erichsen pekte på at 1,5 millioner mennesker i Norge er influert av andres rusmisbruk. På Haugsværs spørsmål om hva som konkret skal gjøres med de barna som opplever mor eller fars «helgekos» som vanskelig, var svaret til Strøm-Erichsen:

− Man ser ofte til helsetjenesten og venter at de skal løse alle slike problem. Men det det handler om er å drive holdningsskapende arbeid i samfunnet. Dette er et samfunnsproblem som blant annet må bekjempes med informasjonsarbeid.

Les Stortingsmeldingen her.

Sosial kompetanse viktig

Haugsvær ser flere svakheter i meldingen. Blant annet er det store utfordringer i forhold til kommunenes rolle ved oppfølging av rusavhengige som har gjennomført behandling.

− Kommunene trenger penger for å gjennomføre det de vet virker. Og det er et sted å bo og god oppfølging etter rusbehandling, sier Haugsvær.

Meldingen legger opp til en spesialisering for leger innen rusfaget. Haugsvær bekrefter at dette er viktig, men påpeker samtidig betydningen av den sosialfaglige miljøterapien innen rusbehandling 

− Det kanskje aller viktigste i behandlingen av rusavhengige er å forberede dem på å leve rusfritt ute i samfunnet etter endt behandling, sier Haugsvær.

 

Se film som omhandler temaet barn og voksnes bruk av alkohol her.