a123

Regjeringen glad for Romania-samarbeid

«I 2014 fikk Frelsesarmeen i Norge til sammen 4,1 millioner euro (ca. 40 millioner kroner) for å bidra til å bedre levekårene for fattige familier i Romania, med særlig vekt på å bedre forholdene for romfolk. Nå 3 år senere er resultatene klare. Og de overgår forventningene», skriver regjeringen på sine hjemmesider.

Regjeringen.no skriver videre:

«Ikke alle, men svært mange rumenere med rombakgrunn er marginalisert i Romania. De faller ofte utenfor samfunnet, deltar ikke i arbeidslivet, nyter ikke godt av offentlige velferdstjenester og sender ikke alltid barna sine på skolen. Og de kan være vanskelige å nå med hjelpetiltak. Det hjelper ikke å ha et godt tilbud, dersom man ikke når ut til målgruppen.

Frelsesarmeen er imidlertid svært fornøyd med kontakten de har fått i områdene deres prosjekt har virket, i første rekke i byene Iași og Ploiești. Der har organisasjonen fått EØS-midler til å etablere to velferdssentre. Disse sentrene fungerer som dagsenter, skole, helseklinikk, sosial- og yrkesrådgivningstjeneste og samlingspunkt. Det har resultert i at barn som aldri har vært i det offisielle rumenske skolesystemet har fått undervisning. Arbeidsløse har fått arbeidserfaring. Ved å bygge opp brukernes kompetanse og gi dem et nettverk har de vært med på å skape en reell endring i mange menneskers liv.»

Teksten over er hentet fra regjeringen.no. Les hele saken her.

 

Regjeringen glad for Romania-samarbeid
En mobil klinikk er en del av Frelsesarmeen i Norges Romania-prosjekt. Her er sjåfør Bogdan Ionasca og sosialarbeider Tudorita Suiu. Foto: Kristianne Marøy