a123

Revisjonskomité

Frelsesarmeen har hentet inn ekstern ekspertise for å styrke virksomheten og fokuset på åpenhet og ansvarlighet.

Revisjonskomité
Medlemmer av revisjonskomiteen. Foto: Lis Homdal

Frelsesarmeens hovedstyre har besluttet opprettelsen av en revisjonskomité for Frelsesarmeen. Det har vært jobbet en tid med både mandat og mulige navn. Prosessen har endt opp i at følgende er innstilt og har takket ja:

  • Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann i Rogaland og tidligere sosialminister, kommunal- og regionalminister, samferdselsminister og stortingsrepresentant.
  • Stein Bolstad Skjelbred, Certified internal auditor og Certified information system auditor. Jobber idag som leder for IT-revisjon hos Forsvarssjefen.
  • Kent M. E. Kvalvik, konsernsjef i GNP Energy, tidligere direktør i BDO, høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI og med bakgrunn fra flere stillinger knyttet til risikostyring, internkontroll, informasjonssikkerhet og IT i PricewaterhouseCoopers.

I tillegg vil revisjonskomiteen bestå av følgende representanter fra Frelsesarmeens hovedstyre:

  • Morten Brundtland, Head of Compliance and Risk i Carnegie. Soldat i Templet korps. (leder)
  • Lindis Evja, sosialsjef i Frelsesarmeen.

Internrevisor Magne K. Z. Pedersen vil være sekretær for revisjonskomiteen.

Naturlig supplement
I Norge har nærings- og organisasjonsliv tradisjonelt hatt et system hvor virksomhetens styrer er sammensatt av eksternt valgte medlemmer. Dette gir i utgangspunktet uavhengighet til ledelsen. Internasjonalt er Board of Directors mer vanlig, hvor flere av ledelsen også er styremedlemmer, og sågar leder av styret (særlig i USA). Slik er det i Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene, hvor lederrådet (altså avdelingssjefene, tilsvarende direktørnivå i private virksomheter) også sitter i hovedstyret, men supplert av noen flere. I et slikt system blir styrets uavhengighet til ledelsen mye mindre framtredende. Det har ledet til at endel virksomheter har etablert revisjonskomiteer – slik det nå også har blitt gjort hos oss.

– Formålet med revisjonskomiteen for territoriet er å bistå hovedstyret i arbeidet med ettersyn av prosessen for økonomisk rapportering, internkontrollsystemet, revisjonsprosessen og organisasjonens prosesser for å sikre at lover, regler og etiske retningslinjer følges, sier kommandør William Cochrane som er territorialleder for Norge, Island og Færøyene og dermed også styreleder.

Målrettet kompetanse
De tre eksterne er valgt for å ha utfyllende kompetanse innenfor regnskap og rapportering, styring, ledelse og intern kontroll, revisjonsprosesser samt etterlevelse av lov, forskrift og etiske retningslinjer (=compliance). Revisjonskomitémedlemmene gjør sitt bidrag som en frivillig innsats. Magnhild Meltveit Kleppa er en av de eksterne representantene og uttaler:
– Jeg har stor respekt for Frelsesarmeens arbeid. Da jeg ble spurt om å bli medlem i Revisjonskomiteen, var jeg usikker på om jeg kunne gjøre nytte for meg akkurat der. Nå går jeg til arbeidet med et åpent sinn, så får tiden vise om det var et rett valg!