a123

Rusfri dag i hele landet

Rusfri dag i hele landet

På Rusfri dag 8. juni oppfordrer Frelsesarmeen og samarbeidspartnere folk flest om å ikke drikke alkohol eller ruse seg på andre måter.

‒ Vi forventer ikke at folk skal være totalt avholdende fra alkohol og andre rusmidler, men vi ber om at folk stopper opp litt på Rusfri dag og tenker på de som sliter fordi de selv eller noen av deres nærmeste har rusproblemer. Vær rusfri denne dagen, oppfordrer initiativtaker bak Rusfri dag, Knut Haugsvær i Frelsesarmeen.

Han viser til at det er cirka 100.000 barn og unge som lider i dag fordi en av foreldrene drikker for mye. Og en ny undersøkelse utført av TNS Gallup for Actis – rusfeltets samarbeidsorgan, viser at en av tre mener det drikkes for mye i arbeidslivet. Les artikkel på TV2s nettsider her.

Ambassadør Arne Johannessen: Møtte livredde barneøyne: − Rusfri dag er viktig

Slik markeres Rusfri dag

Over hele landet vil det bli markeringer 8. juni i regi av Frelsesarmeen, samarbeidsorganisasjoner og i alle Fretex-butikker. Markeringen skjer på ulikt vis – noen har konserter og lokalkjente på stands. Felles for alle er at det serveres alkoholfri drikke og at informasjon deles ut.

Rusfri dag i hele landet
Mange treffer på Frelsesarmeen eller andre organisasjoner som er ute og markerer Rusfri dag 8. juni. Litt god drikke og oppmerksomhet om et viktig tema høster positive tilbakemeldinger fra folk. Foto: Lars Kristian Singelstad


− Dagen har blitt stadig viktigere for å bevisstgjøre folk både om sine holdninger til og sin omgang med rusmidler. Når vi treffer folk på gata på Rusfri dag opplever vi at folk kjenner seg igjen i problemstillingene, sier Knut Haugsvær, leder i Frelsesarmeens rusomsorg.

‒ De ansatte må føle seg trygge

I år er det spesielt fokus på arbeidsliv og rus. Bydel Søndre Nordstrand i Oslo tok selv initiativ til å engasjerer seg spesielt i Rusfri dag i år. De skal derfor markere dagen – med spesiell fokus på arbeidsliv og rus – for alle sine 1 200 ansatte ved samtlige 60 enheter. Bydelsdirektøren stiller selv opp som ambassadør for dagen.

‒ I bydel Søndre Nordstrand jobber vi med mennesker som sliter med rus hver dag. Forskning viser at en av fire arbeidstakere mener at det drikkes for mye i jobbsammenheng. Jeg vil at våre ansatte skal føle seg trygge på jobb. Derfor stiller jeg opp som ambassadør for Rusfri dag 8. juni, sier Hans Reidar Ness.

− Alkohol er ikke en privatsak når det går ut over jobben, da har leder en plikt til å bry seg, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter.

En undersøkelse Akan utførte i 2013 viser at en av fire har opplevd en situasjon der en medarbeider har hatt problemer knyttet til rus eller spill i løpet av det siste året. Akan erfarer at bedrifter som utvikler en kultur med større åpenhet rundt tema rus- og avhengighet, lykkes i å fange opp medarbeidere på et tidligere tidspunkt og dermed stoppe en uheldig utvikling.

Får du ikke opp video? Se her

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Dette er Rusfri dag 8. juni:

• Setter søkelys på hva rusmidler gjør med oss og oppfordrer folk til å avstå fra rus denne dagen.

• En dag for solidaritet og ansvar.

• Markeres i hele landet, der de ulike stedene Frelsesarmeen og samarbeidsorganisasjoner holder til. Pluss i alle Fretex-butikker.

• Markeringen skjer på ulikt vis – noen har konserter og lokalkjente på stands. Felles for alle er at det serveres alkoholfri drikke og at informasjon deles ut.

• Samarbeidsorganisasjoner: Actis, AV-OG-TIL, Blå Kors, Retretten, IOGT, Juvente, DNT og Virke.

• Ambassadører: Arne Johannessen, ordfører i Moss Tage Pettersen, journalist Lars Kittelsen, barneombud Anne Lindboe, Sven Nordin, Line Verndal, Ingebrigt Steen Jensen, Julie Maria Dahl, Åge Aleksandersen og Hans Reidar Ness.

• I år er tema arbeidsliv og rus.