a123

Savner målrettede tiltak mot fattigdom

− Vi er bekymret for gapet mellom folk flest og de med lav inntekt, sier Elin Herikstad etter å ha sett årets statsbudsjett.

Rundt bordet sitter leder for Frelsesarmeens velferd og utvikling, Elin Herikstad, Frelsesarmeens barnehager, Anne-Dorthe Nodland Aasen, Frelsesarmeens barne- og familievern, Anne Hernæs Hjelle og Frelsesarmeens rusomsorg, Knut Haugsvær. De har tatt en første kikk i statsbudsjettet.

Savner målrettede tiltak mot fattigdom

Fattigdom ikke nevnt

I budsjettet ser de en fellesnevner som favner over deres ansvarsområder. Det er stort fokus på å få folk i arbeid og å holde arbeidsledigheten lav. De er enige om at det er viktig og et mål i seg selv, men for mange av menneskene Frelsesarmeen møter på, er det mange som av ulike grunner ikke er i stand til å arbeide.

Seksjonslederne er bekymret for det økede gapet mellom folk flest og de som lever på lav inntekt eller under fattigdomsgrensen i Norge. Dessuten savner de konkrete målrettede tiltak mot fattigdom. Sammenlignet med fjorårets budsjett er ikke fattigdomsbekjempelse nevnt med et ord. Lederne mener det at tiltak mot fattigdom burde stå uttalt.

− Når lønnsveksten har vært opp mot fire prosent, og vi har en prisstigning på 1,9 prosent, er det en fordel for folk flest. Men hva med de som av ulike grunnet ikke kan jobbe og ta del i arbeidslivet?, spør Elin Herikstad, som er leder for Frelsesarmeens velferd og utvikling.

Penger til sosialhjelp stagnert

− Jeg snakket med ei dame på Slumstasjonen i Oslo som hadde levd et godt liv med en velstående mann. Da hun fødte deres felles barn, ble hun kastet ut. Med en seks uker gammel baby, sto hun tomhendt tilbake, uten jobb eller bolig. Hun hadde ikke mulighet til å jobbe som kommunen så som hennes løsning. Det hun trengte var et sted for å ta hånd om barnet sitt, forteller Herikstad.

Hun reagerer på at sosialhjelpssatsene ikke synes å stige i samme grad som lønninger og priser på varer og tjenester.

− Forskjellene i lille Norge blir stadig større. Vi er veldig privilegerte her i landet, og da er det viktig å ikke glemme de som ikke får ta del i det, sier Herikstad.

Hun får støtte av Knut Haugsvær, leder for Frelsesarmeen rusomsorg.

− Vi ser at folk som blir sittende igjen i fattigdom. Det er store kontraster i samfunnet vi lever i. Det finnes folk som bor under broer, sier Haugsvær.