a123

Se Frelsesarmeens årsmelding for 2018

Se Frelsesarmeens årsmelding for 2018

Årsmeldingen for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene gir et godt innblikk i vårt allsidige arbeid. Her får du mer informasjon om vår virksomhet og økonomiske status.

Årsmeldingen for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene gir et godt innblikk i vårt allsidige arbeid. Kommandør William Cochrane påpeker innledningsvis et av våre kjennetegn: Frelsesarmeen finner og iverksetter nye løsninger på samfunnets utfordringer. Virksomheten vår er stor og mangfoldig, og det umulig å nevne alle perspektiver. Selv om ikke alle deler av arbeidet eller medarbeidere blir nevnt eksplisitt, er alle husket på - og Cochrane vektlegger det betydningsfulle bidraget som blir gitt av medlemmer, ansatte, frivillige og andre støttespillere.

Vårt formål er felles for alle de 131 landene Frelsesarmeen arbeider i; Oppdraget er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering. Frelsesarmeen ser på mennesket som en helhet med fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov. Alle mennesker er skapt av Gud, og har derfor ukrenkelig verdi. Frelsesarmeen har derfor helt siden starten sett forkynnelse og nestekjærlighet som to sider av samme sak.

Last ned årsmeldingen for 2018 her

Se kortversjon av årsmeldingen her