a123

Skolestart

14 nye kadetter ble ønsket velkommen.

Et fullsatt Templet korps tok i mot de nye kadettene, som i år starter opp sin utdannelse ved Frelsesarmeens offisersskole. Akkompagnert av Templet hornorkester marsjerte de feststemte kadettene inn.

Mangfoldig gruppe

– At vi har 100 prosent oppmøte på skolen, det gleder meg, sa rektor for Offisersskolen, major Frank Gjeruldsen, med et smil. Han la ikke skjul på at det er et spennende kull de nå ønsker velkommen.

– Dette er en mangfoldig gruppe som representerer forskjellige aldre og bakgrunner. I tillegg er det en sammensatt gjeng med internasjonalt tilsnitt. I gruppen har vi kadetter fra Danmark, Island og Norge. I vinter kommer det også en kadett fra Romania.

Sterke vitnesbyrd

Kadettene fikk anledning til å fortelle om hvorfor de ønsker å bli offiser i Frelsesarmeen. 

– Jeg ønsker å se mennesker gjenreist og se mennesker frelst, sa kadett Hilding Runar.

Kadett Karine Morelle fortalte om sitt møte med Frelsesarmeen i Sandvika og hennes kall om å forkynne Guds kjærlighet til alle mennesker, mens kadett Ingvi Kristinn Skjaldarso fra Island fortalte om en lengsel etter å være menneskefisker for Gud.

Årets dynamoteam

Frelsesarmeens ungdomsteam ble også ønsket velkommen. I år teller de fem på teamet, hvorav to er fra Island, en fra Danmark, en fra Tyskland og en fra Norge. Leder for teamet, Theodora Karlsdottir, introduserte hver enkelt og ga de fremmøtte en solid innføring i Dynamo.

Kommandørene Dick & Vibeke Krommenhoek deltok på møtet, det samme gjorde oberstene Jan Peder og Birgit Fosen. I tillegg hadde nestlederne for Frelsesarmeen i Danmark, oberstløytnantene Henrik og Lisbeth Andersen, tatt turen for å overvære velkomstmøtet til kadettene.