a123

Skråblikk fra Jobben på Lillehammer

Skråblikk fra Jobben på Lillehammer
Foto: Kai-Otto Melau

Gjennom skrivekurset til Jobben på Lillehammer har mennesker med rusproblemer skrevet dikt siden høsten 2013. Nå er mange av dem samlet i boka Skråblikk.

Jobbveileder Hilde Langseth, forteller at det viktigste har vært å gi deltagerne en annen arena enn den man får gjennom en vanlig arbeidsdag.

– Gjennom skrivekurset og samlingene våre på Frelsesarmeen har vi etablert en arena som vi ellers ikke har i vår sammenheng. Her får vi delt ord og tanker. Skriveprosessen har ført til at deltagerne har blitt tryggere på hverandre. Tanker blir til ord, og vi får snakke sammen om det vi skriver.

At resultatet av arbeidet ble en diktsamling er også viktig.

– Når tekstene er blitt samlet slik, er resultatet noe vi kan dele med andre.

Det er skrivekursets leder, Janne Aasebø Johnsen, selv forfatter og dramatiker, som er redaktør av boka.

I en tidligere reportasje (Krigsropet 14/2014), sa hun blant annet følgende om opplevelsen av kurset:

– Jeg hadde forberedt meg på et vanlig kurs. Så viste det seg også at de skrev bedre enn det ganske mange andre gjør.

Hilde Langseth forteller at noe av det som særpreger boka, er at hvert dikt følges av bilder som deltagerne har tatt selv.

– Bildene skaper dybde i diktene. Det er dikt som ikke kunne stå alene, men når de fikk bilder ved siden av seg, skaptes det en ny dimensjon.

Hilde understreker også at bildene i seg selv var viktige for skriveprosessen.

– De skapte nye assosiasjoner som det igjen ble skrevet nye dikt ut i fra.

Jobbveileder og primus motor for tiltaket, forteller at Skråblikk er blitt godt mottatt.

– Mottagelsen har vært god og mange har kjøpt boka. Vi får tilbakemeldinger om at tekstene berører. Monologforestillingen bygd på tekster fra kurset har allerede blitt framført på "Ropert - en festival om demokrati" og for kommunestyret i slutten av mars.

Jobbens deltagere fortsetter å skrive. Nå skal det bli ny kalender, og det arbeides med å sette sammen tekster til en jubileumsforestilling i august. Da er det 125 år siden Frelsesarmeen åpnet sitt arbeid på Lillehammer.

Bokens korte åpningsdikt brenner seg fast: svart/juletre/tenner/skam.

Bildet som ledsager teksten, er speilbilde av mørke furutrær mot vannet. Sterkt, nært og ærlig.