a123

Solidaritet med de avhengige

Sammen med femten organisasjoner har Frelsesarmeens rusomsorg et budskap til kulturministeren: ikke gi utenlandske spillselskap innpass i Norge.

Regjeringen har bedt om en utredning som ser på konsekvensene ved å gi lisenser til utenlandske pengespillselskaper. 15. januar kommer resultatet. Frelsesarmeens rusomsorg er blant seksten organisasjoner som er bekymret for økte spillproblemer, og ber regjeringen si nei til en lisensordning.

 – Ofte styrer avhengighet livene til de sårbare vi møter i Frelsesarmeen. Når forskning viser at over 100.000 nordmenn har et problematisk forhold til spill, er det vår oppgave å legge best mulig til rette for at folk ikke blir disponert mer enn i dag. Spillavhengighet rammer ikke bare spilleren selv, men også familie, venner, kolleger og arbeidsgivere, sier Knut Haugsvær, leder for Frelsesarmeens rusomsorg.

 

Solidaritet med de avhengige
Knut Haugsvær mener det er viktig å ta hensyn til de som sliter med spillavhengighet. Foto: Lars K. Singelstad

Fortsatt én aktør

De seksten sentrale organisasjonene innen kultur, idrett og annen frivillighet, har tilsammen flere millioner medlemmer over hele landet. Organisasjonene ønsker å gi kulturpolitikerne, med kulturminister Thorhild Widvey (H) i spissen, klar beskjed om at de ønsker en videreføring av dagens spill-regelverk.

– Vi ønsker en ansvarlig pengespillpolitikk som begrenser omfanget av problemer, og mener at én aktør under statlig kontroll er den beste måten å sikre dette på. Vi ber derfor om at en lisensmodell ikke innføres i Norge, sier Haugsvær.

Etisk forsvarlige inntekter

For de organisasjonene som mottar spillemidler er det helt avgjørende at inntektene er etisk forsvarlige og ikke bidrar til spilleproblemer. Organisasjonene bak oppropet mener enerettsmodellen med Norsk Tipping er den beste løsningen for å begrense omfanget av pengespillproblemer. De er kritiske til de utenlandske selskapenes aggressive markedsføring av spill, som også er rettet mot spillere som strever med avhengighet.

─ I denne saken må vi ta hensyn til de som har et problem, sier Haugsvær.

 

Organisasjonene som underskriver:

 • Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan
 • Blå Kors
 • Frelsesarmeens rusomsorg
 • Kreftforeningen
 • LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Musikernes fellesorganisasjon
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norges Blindeforbund
 • Norges idrettsforbund
 • Norges Musikkorps Forbund
 • Norsk folkehjelp
 • Norsk musikkråd
 • Norsk teaterråd
 • Redd Barna
 • Redningsselskapet
 • Røde Kors

 

Fakta om spillavhengighet:

 • En person har spilleproblemer når han ikke lenger har kontroll over spillingen sin, og spillingen dominerer livet i forhold til tanker, følelser og atferd. Til tross for de negative konsekvensene, har en person som er spilleavhengig store problemer med å slutte å spille.
 • Tall fra Universitetet i Bergen (2014) viser at det i dag er om lag 22.000 mennesker med pengespillproblemer i Norge. Rundt 100.000 har en risikabel spilleadferd og et problematisk forhold til spillingen.