a123

Større skattefradrag

Større skattefradrag

Fra og med 2014 er skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner økt fra 12 000 kroner til 16 800 kroner. – Det er gunstig for både givere og Frelsesarmeen, sier forvaltningssjef Thorgeir Nybo.

I flere år har privatpersoner hatt mulighet til å trekke fra gaver til Frelsesarmeen og andre frivillige organisasjoner på selvangivelsen. Beløpet har vært 12 000 kroner siden 2005. I sommer lovet de fire borgerlige partiene å øke denne beløpsgrensen til 25 000 kroner og å innføre en beløpsgrense på 100 000 kroner for bedrifter. Nå har regjeringen vedtatt å øke beløpet for privatpersoner til 16 800 kroner og 100 000 kroner for bedrifter. Frivillighet Norge er glad for økningen, men ser på dagens avtale som trinn 1 i prosessen og forventer ytterligere økning til neste år.


Forvaltningssjef i Frelsesarmeen, Thorgeir Nybo, peker på at det er gunstig for både givere og Frelsesarmeen at ordningen benyttes fullt ut.

 

- Om tusen givere øker sin gave med 4800 kroner, som er differansen mellom ny sats og gammel sats, så vil det utgjøre 4.800.000 kroner i inntekt for Frelsesarmeen. Muligheten til skattefradrag gjør at det reelle beløpet fra en giver blir mindre. En gave i kollekten vil derfor være dårligere økonomi for giveren, fordi staten bidrar ved at den gir fradrag, sier Nybo.

 

Hver gave må være på minst 500 kroner for å gi fratrekksrett. Fradraget gjelder for det samlete beløpet som eventuelt gis til forskjellige frivillige organisasjoner.

 

De som ønsker å få skattefradrag for gaver til Frelsesarmeen, må opp oppgi fødselsnummer (11 siffer) til Frelsesarmeen, enten via post@frelsesarmeen.no eller tlf. 22 99 85 00.

 

Bedrifter som ønsker skattefradrag må oppgi organisasjonsnummer til samme adressene. Gavene blir så rapportert inn til skattemyndighetene, og givere mottar en oppgave årlig som kan brukes i selvangivelsen.

 

Dersom man ga en gave til Frelsesarmeen i 2013, men ikke har gitt oss fødselsnummeret sitt, er det mulig å få det på selvangivelsen for 2013 hvis Frelsesarmeen får informasjon om fødselsnummer før 1. mars i år. Etter dette må man selv føre det på selvangivelsen.

 

Alle gaver til Frelsesarmeen skal gis på gavekonto 3000.15.07350