a123

Støtte til familier legges ned

Støtte til familier legges ned
Faglig leder for Home Start i Frelsesarmeens barne- og familievern, Jorunn Bakken. Foto: Frelsesarmeen

I tre år har Frelsesarmeen drevet tiltak for å støtte småbarnsfamilier i Lillehammer. Nå takker Home Start Familiekontakten (HSF) for seg.

HSF er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder hver uke. I løpet av de tre årene tilbudet har eksistert i Lillehammer, har mange småbarnsfamilier fått god hjelp og støtte i en krevende småbarnsperiode. Det er takket være frivillige som entusiastisk har stilt opp som familiekontakter.

 

Utfordrende med midler

HSF-tiltaket i Lillehammer startet som et treårig prosjekt driftet med Frelsesarmeens egne midler. Tanken var med tiden å forsøke å få Lillehammer kommune til å være med på finansieringen. Faglig leder for Home Start i Frelsesarmeens barne- og familievern, Jorunn Bakken, forklarer at nedleggelsen skyldes at de ikke har fått til en slik finansieringsavtale med kommunen.

− Vi startet opp uten kommunal garanti og tok først kontakt med kommunen etter oppstart, så vi har hele tiden jobbet uten noen forsikring eller forventning om økonomisk støtte fra kommunalt hold, sier Bakken.

Hun forteller at de kun har fått positive tilbakemeldinger på arbeidet med å hjelpe familier i en krevende situasjon. Flere av familiene og familiekontaktene som har truffet hverandre gjennom Home Start har fortsatt kontakt i dag, noe som vitner om at tiltaket har lykkes med å skape gode relasjoner og nettverk for familiene.

− Alle er positive til det gode arbeidet og viser stor velvillighet, utfordringen ligger i å skaffe midler til tiltaket, sier Bakken.

 

En stor takk

Mange støttespillere, fra bedrifter til privatpersoner, har støttet Home Start gjennom de tre årene. Gavemidlene til Frelsesarmeen avsatt til nettopp dette prosjektet, har kommet mange til gode. Og for det ønsker Jorunn Bakken å takke alle som har bidratt med sin støtte.

− Vi i Frelsesarmeen vil takke alle våre samarbeidspartnere, familiekontakter og koordinator for deres innsats til det beste for småbarnsfamilier.

 

Dette er Home-Start Familiekontakten (HSF):

• Et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder

• Cirka 2-4 timer i uken

• Det er familien som selv definerer hva de trenger støtte til

• Ideen bak HSF er at familien har behov for en likeverdig person som selv har foreldreerfaring, og som kan dele gleder og sorger med familien.

• De frivillige (familiekontaktene) må delta på et forberedelseskurs og må levere politiattest før de kan besøke en familie

• Driftsansvarlige er kommuner og frivillige organisasjoner. Se nettside: www.home-start-norge.no/

• Frelsesarmeen driver i dag i følgende byer og bydeler:

Drammen

Nedre Eiker

Oslo: Østensjø, Nordre Aker, Gamle Oslo

Kristiansand