a123

Starter prosjekt i Romania

Starter prosjekt i Romania
Knut Haugsvær er glad for å ha fått prosjektmidler til Frelsesarmeens arbeid i Romania. Prosjektet er knyttet til korpsene (menighetene) i Iasi og Ploesti, hvor det startes opp to Communitycentre.

Frelsesarmeen i Romania og Norge samarbeider om prosjekt med fokus på skole, helse og arbeid.


- Dette er veldig spennende, sier leder for Frelsesarmeens rusomsorg, major Knut Haugsvær. Han skal lede prosjektet fra Norge, sammen med Frode Woldsund og Benjamin Brekke-Nærstad.

Knyttet til korpsene (menighetene) i Iasi og Ploesti startes det opp to Communitycentre, som har fokus på utdannelse, helse og arbeid. Selve prosjektet starter i august og tiltakene skal etter planen åpne i desember. Prosjektet varer frem til april 2017.

- Selve konseptet med Communitycentre er en klassisk måte for Frelsesarmeen å arbeide på, og i Romania betyr det bare en utvidelse av det arbeidet de allerede gjør i dag. Det handler om å være der folk er, ta dem på alvor og tilby dem grunnleggende hjelp og støtte. Vi ønsker også å hjelpe dem til å benytte seg av sine rettigheter og muligheter i samfunnet, forteller Haugsvær.

 

Ledes fra Norge

Frelsesarmeen i Norge leder prosjektet og vil også bidra med folk som skal hjelpe til i oppstartsfasen. Arbeidet blir gjort gjennom de lokale menighetene som allerede har en etablert virksomhet i byene.

Bakgrunnen for engasjementet i Romania er arbeidet Frelsesarmeen har hatt for fattige tilreisende i Norge, forteller Knut Haugsvær.

- Vi så at hovedgruppen av fattige tilreisende i våre akutte nødhjelpstiltak var fra Romania. Å tigge her gir ingen sikker fremtid. Frelsesarmeen er til stede i Romania, vi har vært der og sett på forholdene, og dermed ligger det muligheter til samarbeid og engasjement. Dette er en del av Frelsesarmeens misjon.

- Endelig fikk vi støtte til vårt arbeid i Romania. Dette har vi jobbet lenge for, og dette tror vi på, sier Knut Haugsvær.

Frelsesarmeen har fått tildelt 3,2 mill € gjennom Norway Grants til prosjektet.

 

Med Fretex som modell

I tillegg til Communitycentrene, startes Salvatex opp, med Fretex som modell. Dette skal gi arbeidsplasser, arbeidstreningsplasser og inntekter for Frelsesarmeens arbeid.

 

- Dette gir oss mulighet til å bygge opp en solid virksomhet, og drive arbeidet videre den dagen vi står uten norske prosjektmidler, avslutter Haugsvær.

 

Mer lesestoff om temaet:

«I bønn for en bedre framtid. Arbeid blant romfolket 2011» (2011): http://bit.ly/1qBGBDQ

NY:  «Rom i Tigerstaden. Rapport om rumenske rom i Oslo» (2014). http://bit.ly/1wfWkZU 

 

Frelsesarmeens arbeid med fattige tilreisende i Oslo, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Trondheim:

  • Frelsesarmeen holder Fyrlyset (kontaktsenter for rusavhengige i Oslo) åpent for romfolket mandag, onsdag og fredag kl. 16-19. Her er det mulighet for dusj, utdeling av klær, enkel matservering og samtaler. (Støttet av Justisdepartementet og Oslo kommune).
  • I samarbeid med Oslo kommune har Frelsesarmeen også åpent for overnatting de nettene det er kaldere enn -10 grader. Mer her: http://bit.ly/1AtsXns
  • Kontaktsenteret Hveita i Trondheim holder åpent for utenlandske gjester mandag, onsdag og fredag kl. 16- 18. Suppeservering, dusjmuligheter og klesvask samt et klesskifte er tilgjengelig her. (Støttet av Trondheim kommune).
  • I Stavanger har Frelsesarmeen tilbud for fattige tilreisende tre dager i uken. Dusj, utdeling av klær og enkel matservering. (Støttet av Justisdepartementet).
  • På vinteren er det også tilbud om overnatting på Frelsesarmeen i Stavanger når det er kuldegrader. (Støttet av Justisdepartementet).
  • Frelsesarmeen i Drammen har tilbud om dusj hver fredag for fattige tilreisende. I tillegg er det overnatting på kalde vinternetter. (Støttet av Justisdepartementet).
  • I Kristiansand er det eget dusj/toalettanlegg for utenlandske tilreisende. Tilbudet er alltid åpent (Støttet av Kristiansand kommune). Frelsesarmeen har også tilbud om mat, klær etc. hver tirsdag og torsdag i Kristiansand, samt strikkeklubb/undervisning hver mandag for utenlandske kvinner.
  • Nødovernatting på vinterstid i Kristiansand. Et samarbeid mellom Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Røde Kors. (Støttet av Kristiansand kommune og Justisdepartementet).