a123

Stor innsats på Frelsesarmeens akuttovernatting

Stor innsats på Frelsesarmeens akuttovernatting
Mange ansatte og frivillige er i sving på Teisen for å ta imot flyktningene på en best mulig måte. Maren Witzøe Klungreseth leker med et par av barna som har ankommet akuttovernattingen. Foto: Lars Kristian Singelstad

– Arbeidet som de frivillige og ansatte gjør imponerer meg stort, sier Jon Kaastad, daglig leder på Frelsesarmeens akuttovernatting for flyktninger.

Frelsesarmeen har på oppdrag fra UDI etablert en akuttovernatting for flyktninger på Teisen i Oslo. Dette er et akutt tiltak som skal huse inntil 250 flyktninger om gangen, i 1-3 netter. Det er gjort en avtale om drift i seks måneder.

– Vi har forberedt oss så godt vi kan, men det er klart vi har mer erfaring nå enn for en uke siden. Det vil komme nye utfordringer undervegs, sier Jon Kaastad, daglig leder på Frelsesarmeens akuttovernatting.

 

Skal kunne ta imot 250

Bygget som er tatt i bruk har Frelsesarmeen nylig kjøpt for å gjøre klart til eldreboliger og barnehage neste år. Fram til da står det tomt og er godt egnet til akuttovernatting. Bygget består blant annet av mange soverom, tidligere klasserom, kantine og flere oppholdsrom.

Siden oppstart, for en uke siden, har i underkant av hundre flyktninger vært innom på Teisen. Om en uke skal alt være klart til å kunne ta imot 250. Jon Kaastad beskriver prosjektet som et felles løft og skryter av de frivillige og ansatte.

– Det er en fantastisk gjeng som alle tar i et tak. Et prosjekt som dette setter store krav til både frivillige og ansatte, det blir mye logistikk. Både i gruppen av ansatte og frivillige er det mennesker med ulik kompetanse, og både innsats og engasjement imponerer meg stort, sier han.

 

Stor innsats på Frelsesarmeens akuttovernatting
Jon Kaastad er daglig leder ved Frelsarmeens akuttovernatting for flyktninger. Foto: Lars Kristian Singelstad

 

Omtaler flyktningene som gjester

Kaastad er opptatt av å ta imot flyktningene på en best mulig måte. Han omtaler dem, bevisst, som gjester.

– Vi må gi dem en verdighet i takt med hva Frelsesarmeen ønsker å være for mennesker. Vi ønsker å møte dem som medmennesker. Når folk har vært her noen døgn og skal videre inn i mottaksapparatet håper jeg de kan huske tilbake på dagene her som en god opplevelse, sier han.

Han innrømmer at det har vært sterkt å møte folk som har vært på flukt i flere uker. Mange av dem er slitne og sultne og flere har også helsemessige utfordringer. Usikkerheten om hvor veien går videre preger også flere av dem.

– Det er klart det blir veldig nært og sterkt å høre deres historier. Da de første familiene kom, så slo det meg at dette er jo vanlige mennesker, som deg og meg. Det er viktig at vi ikke setter merkelapper på folk, men møter dem som medmennesker. Vi skal gi dem grunnleggende omsorg, en seng å sove i og næringsrik mat, sier han.

 

Stor innsats på Frelsesarmeens akuttovernatting
Mange har bidratt: Rebecca Runar Askevold og Alice Havyarimana fra Frelsesarmeens offiserskole tar i et tak. Foto: Lars Kristian Singelstad

 

Mange vil bidra som frivillig

Siden akuttmottaket ble kjent, har mange søkt på stilingene som er opprettet i prosjektet. Over 250 har meldt seg som frivillig.

Torsdag 1. oktober og tirsdag 6. oktober kl. 18 holdes det åpen informasjonssamling i Frelsesarmeen Templet, for de som ønsker å ta vakter som frivillig.

Akuttmottaket er døgnbemannet og flere jobber turnus i prosjektperioden.

 

Flyktningene som kommer til Frelsesarmeens akuttmottak har først registrert seg ved Politiets utlendingsenhet. Derfra blir de sendt til Refstad transittmottak, før de kommer til akuttmottaket på Teisen. Her skal de være i noen få dager, før de blir sendt videre til asylmottak.