a123

Strikkeglade har gitt over 60.000 par sokker som varmer!

For syvende året på rad inviterer Frelsesarmeen og ukebladet Familien strikkeglade til å gi en gave til noen som trenger det.

Strikkeglade har gitt over 60.000 par sokker som varmer!
Foto: Mette Randem

Hittil har kampanjen ført til at 60 000 par sokker har blitt delt ut til Frelsesarmeens besøkende.  

– Vi er utrolig takknemlige for alle de strikkeglade som har hjulpet oss med å nå målet om 60 000 par sokker totalt, sier kampanjeansvarlig i Frelsesarmeen Richard Tybring Aune.

– Strikkeplagg er jo nyttige fordi man holder seg varm, men verdien av å gi noe som er håndlaget og som det er lagt ned tid og omsorg i, er stor, sier han. 

Arbeid for brukere på Jobben
Gjennom hele året mottar Frelsesarmeen sokker og andre strikkede plagg som så deles ut ved de ulike sosiale tiltakene til Frelsesarmeen. Kampanjen fører også til arbeidsmuligheter. Selve sorteringen, oversikten over hvor mange som skal til hvilke tiltak og utsendelsen, er det Jobben som står bak. Jobben er en del av Frelsesarmeens rusomsorg, og er et lavterskel arbeidstreningstilbud.

Suksess fra begynnelsen
Første gang Familien og Frelsesarmeen begynte samarbeidet var i 2013 i forbindelse med Familiens 75-årsjubileum. Etter overveldende respons og over 13 000 sokkepar det første året, har samarbeidet bare fortsatt. Kampanjen ruller og går hele året, og har ingen start- eller sluttdato. Sokkene deles blant annet ut til mennesker med rusproblemer, til pasienter på Gatehospitalet, til de som oppsøker slumstasjonene og til innsatte i fengsel. Lokale korps (menigheter) landet rundt kan be om det antallet sokker de trenger til sin utdeling. 

Herresokker 
Hvert år får Frelsesarmeen flere tusen strikkede plagg. 

– Vi mottar mange barnesokker, og de blir også gitt bort, men vi ser at vi gjerne skulle hatt flere herresokker, sier Tybring Aune. 

Hvis du vil bidra med sokker kan de sendes til:
Frelsesarmeen 
Postboks 6866, St. Olavs plass
0130 Oslo

Merk pakken "Sokker som varmer".