a123

Sunne valg i Baltimore

Sunne valg i Baltimore

Frelsesarmeen har fått sin første matbutikk i Baltimore i USA, for å gjøre det enklere for vanskeligstilte å kjøpe næringsrik mat for en rimelig penge. I tillegg kan de få arbeidstrening i butikken.

Sunne valg i Baltimore
DMG åpnet i Baltimore Foto: Joseph Chang

Frelsesarmeen i USA sitt slagord eller løfte er «Doing the most good», som kan oversettes til «gjør gode ting». Et fersk tilskudd til dette, er matbutikken DMG, altså forkortelsen på slagordet, som har åpnet i byen Baltimore på østkysten av Amerika. Målet med butikken er å gjøre det enklere for mennesker fra alle lag i lokalsamfunnet å kjøpe sunn, næringsrik mat. Butikken ligger i et boligområde som har manglet en stor, rimelig butikk, der lokalbefolkningen tidligere har måttet kjøre eller reise kollektivt for å handle, altså bruke penger for å spare penger.

Sunne valg i Baltimore
Butikken har blant annet bakeri og ferskvareavdeling. Foto: Joseph Chang

Personer som har lav inntekt, kan få stønad til å kjøpe mat gjennom SNAP-programmet til myndighetne. Ifølge det amerikanske landbruksdepartementet var inntekten til en gjennomsnittlig beboer i deltstaten Maryland som mottok SNAP-fordeler i 2014, på i underkant av 120 dollar per person i måneden. Det tilsvarer mindre enn 4 dollar per dag, altså rundt 28 kroner. DMG har fordelsprogrammet Red shield programme. Personer som allerede mottar stønad gjennom for eksempel SNAP-konseptet, får ekstra kuponger med gode tilbud fra Frelsesarmeens butikk.

– Målet til DMG Foods er å doble mengden mat som klienter kan handle med SNAP-fordeler, skriver Frelsesarmeen i en pressemelding. 

Sunne valg i Baltimore
Kommandørene Willis og Barbara Howell Foto: Joseph Chang

Butikken tilbyr arbeidstrening, for å hjelpe flere ut i arbeidslivet. Etter et femukers kurs for arbeidssøkere, får de hjelp til å finne utplassering i en annen bedrift i byen.

– DMG Foods vil derfor ikke være begrenset til å gi rimelige matvarer, men også gi lokale innbyggere en mulighet til å utvikle nye ferdigheter og få arbeidstrening, som vil kunne bedre deres økonomiske situasjon og gi en følelse av stolthet og verdi, skriver Frelsesarmeen.

Butikken er 7000 kvm stor og har egen slakter, ferskvaredisk og ferdiglagede retter. Innimellom har butikken egen undervisning for kundene i hvorfor og hvordan de kan velge sunn mat, i tillegg til matlagingsdemonstrasjoner.

Dette er den internasjonale Frelsesarmeens første matbutikk, og det er også en av få matbutikker drevet av frivillige organisasjoner i USA. DMG Foods er et pilotprosjekt, som kan videreføres til andre byer i USA hvis det viser seg å være en suksess.