a123

Suppe til folket

Suppe til folket

Frelsesarmeen og TORO i spennende samarbeid.

I mer enn 125 år har Frelsesarmeen delt ut varm suppe til de som trenger det. Nå vil samarbeidet med suppespesialisten TORO varme enda flere, fra den vanlige mannen i gata til de som trenger det aller mest.

 ‒ Vi er veldig glade for at TORO ønsker et samarbeid med oss, forteller Andrew Hannevik, informasjonssjef i Frelsesarmeen.

 ‒Dette vil være et omfattende og langvarig samarbeid som strekker seg i alt fra faste leveranser av supper til samarbeid om gode ideer. Målet er å kunne hjelpe enda flere trengende. Vi er helt i startfasen av samarbeidet, så det er litt tidlig å gå inn på alle detaljer, men vi har mange spennende tanker og gleder oss veldig, sier Hannevik.

 TORO ser også frem mot å samarbeide med Frelsesarmeen.

‒ For TORO handler dette samarbeidet om å gi noe tilbake til samfunnet. Frelsesarmeen har i alle år hjulpet de som trenger det mest og vi vil gjerne være en støttespiller og samarbeidspartner i dette fantastiske arbeidet, sier marketingdirektør i Orkla Foods Norge, Christian Mjaaseth.