a123

Syvende minister på besøk

Bent Høie fikk høre sterke historier fra pasienter på Gatehospitalet – i tillegg til dem som har fått bedre liv etter opphold der.Syvende minister på besøk
Liv-Bente Nilsson, daglig leder ved Gatehospitalet, viser helseminister Bent Høie og hans rådgiver rundt på Gatehospitalet. Her er de inne på et av rommene på kvinneavdelingen. I forgrunnen Lindis Evja, sosialsjef i Frelsesarmeen. Foto: Lars Kristian Singelstad

 

Inngangen til Borggata 2 på Grønland i Oslo er omgitt av gjerder. Sponplater leder deg fra gata og inn i første etasje der døra alltid skal være låst fra innsiden. En skarp lyd bryter stillheten, det bores og bankes. Gatehospitalet er i ferd med å få en ny avdeling, som bygges for Frelsesarmeens regning.

- Satser på rusomsorg

Grunnen til utvidelsen av Gatehospitalet er at de som jobber der og daglig omgås rusavhengige med store og sammensatte helseproblemer, ser at behovet for mer plass er stort. De vil hjelpe flere, de vil ikke at folk skal måtte leve på gata med sykdom i tillegg til rus. De vil hjelpe mennesker i livets siste fase og rusavhengige som sykehusene ikke vet hvordan de skal behandle.

Det er disse Bent Høie og hans rådgivere treffer denne fredag ettermiddagen. Høie sier han ser verdien i Gatehospitalet, det er et unikt tilbud. Rusomsorg er et område regjeringen satser på, forteller han.

Blant de som håper at det stemmer, er Liv-Bente Nilsson, daglig leder ved Gatehospitalet.

−Vi ser at de som er syke i dag er enda sykere enn det de var da vi startet opp for ti år siden. Og pasienter med henvisninger fra fastleger, sykehus og andre institusjoner blir stadig flere. De trenger pleie og omsorg av folk som kan dette feltet, sier Nilsson.

Syvende minister på besøk
Heidi forteller om hvor syk hun var da hun kom til Gatehospitalet for fem år siden. I dag er hun ansatt i Frelsesarmeen og leder blant annet babysang på Sagene. Foto: Lars Kristian Singelstad


Umulig uten midler

Høie lytter til det daglig leder ved Gatehospitalet, sosialsjef i Frelsesarmeen, regionsjef for rusomsorgen i øst, overlege, samt nåværende og tidligere pasienter ved Gatehospitalet forteller.

De opplyser også at den nye avdelingen som nå bygges ikke vil være mulig å drifte dersom finansiering ikke kommer på plass.

Gatehospitalet skal i utgangspunktet være fullfinansiert av staten ved Helsedirektoratet. Men Frode Woldsund (regionleder for rusomsorgen, region øst) påpeker at det på grunn av manglende kompensasjon for lønns- og prisvekst − og at tilskuddet dermed ligger på 1,6 millioner under Gatehospitalets behov − blir vanskelig å opprettholde driften slik den er i dag. Det er Frelsesarmeen selv som må dekke underskuddet.

Behov

− Det koster å ha så mange dyktige fagfolk på jobb, og drive på en god måte slik at folk får den profesjonelle og omsorgsfulle behandlingen de har krav på, sier Woldsund og legger til:

− Man kan si det er galskap å utvide uten finansiering, men vi som er vant til å tro, tror det er behov for oss.

Det sier Bent Høie seg enig i, og poengterer at Gatehospitalet driver et viktig arbeid som regjeringen ønsker å satse på. En av pasientene på herreavdelingen på hospitalet utbryter over et fat med sveler:

− Du får bla opp og legge penga på bordet nå, da.

Til det blir Høie svar skyldig, han kan ikke love noe.