a123

Ti om 125

Ti om 125

Ansatte, offiserer, frivillige og pensjonister. Alle har de gjort seg noen tanker når Frelsesarmeen fyller 125 år.

Vi stilte ti utvalgte tre spørsmål. Og som ventet fikk vi mange interessante svar.

1. Hvorfor ble du med i Frelsesarmeen?

2. Hvordan tror du nordmenn oppfatter Frelsesarmeen?

3. Hvordan tror du Frelsesarmeen ser ut i fremtiden?Jostein Nielsen, Kommunikasjonssjef, offiser

Ti om 125

Alder: 56

Vært med siden: Jeg ble soldat for 42 år siden.

1. Oppveksten i Frelsesarmeen gjorde at jeg hadde god kunnskap om bevegelsen. Når jeg valgte den som min menighet, var det primært fordi jeg identifiserte meg så sterkt med oppdraget. Det Jesus har gitt meg, vil jeg gi videre!

2. Jeg tror de fleste nordmenn er opptatte av at vi "gjør så mye godt", men også at vi "mener mye rart". Jeg drømmer om at alle sider av vårt oppdrag skal være like tydelige.

3. Jeg tror det avhenger av hvem vi velger å la oss styre av. Det å motta midler fra det offentlige og fra en stor gruppe private givere er forpliktende. Vår utfordring er at forpliktelsene ikke må gjøre det vanskelig å utføre alle sider ved oppdraget vårt.

 

 

Synneva Vestheim, pensjonsert offiser, frivillig


Ti om 125

Alder: 75 år

Vært med siden:1957

1. Jeg var nysgjerrig. Jeg hadde en lengsel etter å utvide grensene mine. Min far, som hadde vært Frelsesarmesoldat i Chicago, foreslo at jeg sammen med en venninne skulle gå innom Frelsesarmeen. I møte med armeen ble jeg engasjert og begeistret.

2. Jeg tror nordmenn oppfatter Frelsesarmeen veldig positivt. Jeg tror de har spesielt respekt for det sosiale arbeidet og våre etiske holdninger.  

3. Jeg tror at Frelsesarmeen har endret seg hele tiden i takt med samfunnets utvikling. Uniformen vår og utførelsen av sosialtjenesten er kanskje noe av det som kommer til å være annerledes i fremtiden. Det som jeg imidlertid tror kommer til å bestå er Frelsesarmeens grunnsetninger. Vi baserer vårt virke på Bibelen, våre trosartikler og etiske holdninger.  

 


Marie Marti, kadett/student ved Frelsesarmeens offisersskole


Ti om 125

Alder: 22 år

Vært med siden : barndommen og de siste tre årene

1. Da jeg ble kristen som 19-åring opplevde jeg at jeg fikk et konkret kall fra Gud om å gå inn i Frelsesarmeen.

2. Som en kristen organisasjon med intigretet som lever det de tror på.

3. Jeg håper å få se at mange nye mennesker blir kjent med Jesus gjennom vårt arbeid, og at de blir lært opp og rotfestet i troen på Jesus. Jeg ber om at vi fortsatt beholder integriteten vår, og at alle vi som er med i Frelsesarmeen lever ut det vi tror på i hverdagene våre.

 


Leif Asbjørn Brenne, frivillig i Frelsesarmeen


Ti om 125

Alder: 57 år


Vært med: Siden 1989


1. I 1989 kom jeg i kontakt med Frelsesarmeen. Jeg  hadde et ønske om å bidra. Njål Djurhus, offiser i Frelsesarmeen tok meg i mot med åpne armer og jeg fikk anledning til å være med på  julepatrulje,suppebuss og søndagsmiddager. I dag har vi søndagsmiddager på Fyrlyset, Frelsesarmeens kontaktsenter for rusavhengige, hver søndag. Der er jeg med.

2. Veldig respektfullt. Jeg har opplevd å stå ved julegryta på Egertorget. Da var det en som sa, takk for at dere tar vare på gode tradisjoner. I fjor gav jeg 500, i år ønsker jeg å gi 1000 kr. I tillegg vet jeg at mange av de frivillige jeg jobber med synes det er innmari høyt under taket.

3. Jeg håper at de i Frelsesarmeen ikke trenger å skifte jobb så ofte. I tillegg håper jeg at de kanskje blir litt mer moderne, men ikke for mye heller. Jeg håper ikke at uniformene skiftes ut, men at de endres litt.

 


Marianne Adams, leder for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene, offiser


Ti om 125

Alder: 52 år

Vært med: Vokste opp i Frelsesarmeen

1. Mange i familien min var med i Frelsesarmeen, og da jeg ble sendt avgårde så følte jeg meg hjemme med en gang. Jeg likte det jeg så, hørte og var med om.

2. Mange nordmenn gir ofte gode tilbakemeldinger om Frelsesarmeen. Ofte brukes setningen: "Dere gjør så mye godt." Mange har også gode minner fra en tid hvor de selv var med i barne og ungdomsarbeidet.

3. Det er jeg usikker på, men jeg håper vi vil være tilpasningsdyktige, synlige og opptatt med å vise Jesu kjærlighet i det samfunnet og den verden vi er i.

 

 

Benjamin Brekke, ansatt i Frelsesarmeen


Ti om 125

Alder: 30 år

Vært med: Hele livet

1. Jeg ble født inn i Frelsesarmeen, men synes at det er et såpass flott sted å være at jeg tipper at jeg blir der også i fremtiden! Jeg er så heldig at jeg nå har en fantastisk jobb i Frelsesarmeen der jeg får brukt mine evner og blir utfordret daglig, i tillegg til at jeg føler at jeg er med på å hjelpe mange av mine medmennesker. Og så er jeg også med i en flott menighet, der jeg har mange gode venner og bekjente.

2. Jeg tror at nordmenn flest har en positiv oppfatning av Frelsesarmeen, om enn noe unyansert. Jeg håper imidlertid at nordmenn innser at Frelsesarmeen er en allsidig organisasjon, med en stor bredde i arbeid og tilbud.

3. Framtiden for Frelsesarmeen tror jeg ser lys ut. Det er viktig at organisasjonen klarer å opprettholde menighetsarbeidet og tiltrekker seg yngre menighetsmedlemmer. I tillegg tror jeg Frelsesarmeen fortsatt kommer til å være synonymt med omsorg for medmennesket, og fortsatt vil være en viktig bidragsyter i det norske (og internasjonale!) samfunn.

 


Tone Gjeruldsen, assisterende rektor på Frelsesarmeen offisersskole, offiser


Ti om 125

Alder: 53 år
Hvor lenge har du vært med i Frelsesarmeen? Hele mitt liv

1. Jeg var så heldig at jeg vokste opp i Frelsesarmeen. Mine foreldre var offiserer og i løpet av mine 15 første år bodde jeg på 10 forskjellige steder. Da jeg selv bestemte meg for å følge Jesus som 13 åring ble Frelsesarmeen et enkelt og naturlig valg for meg. Det var der jeg følte meg hjemme.

2. Frelsesarmeen er bra for mennesker som er i en utfordrende livssituasjon.
Frelsesarmeen står på for folk som trenger hjelp .
Jeg tror kanskje ikke så mange er klar over at Frelsesarmeen ønsker å være en kirke for nordmenn flest. Jeg er imponert over folks økonomiske støtte, og de mange som gjør en frivillig innsats for Frelsesarmeen.   

3. Jeg ser for meg en fremtid med rause fellesskap som møter mennesker der de er og der troen på Jesus er det som binder sammen. Med Jesus Kristus som grunnmuren i det Frelsesarmeen er og gjør, er jeg overbevist om at Frelsesarmeen fortsatt vil utføre sitt oppdrag og videreutvikle sitt arbeid i framtiden.

 


Knut Haugsvær, leder for Frelsesarmeens rusomsorg og offiser


Ti om 125

Alder: 42 år
Vært med siden: Jeg var 14 år (28 år)


1. Jeg var 14 år - kjente at jeg likte meg i Frelsesarmeen - likte miljøet, det pulserende livet, musikken, alle folkene vi møtte - i fengsel, på gatene, på konserter. Vi var mange ungdommer som nesten bodde på armeen. Vi fikk slippe til, utfolde oss, være oss selv. Jeg kjente at dette var mitt folk. På armeen og på gaten.

2. Nær mennesker. Tar utfordringer. Litt sær. Engasjert.

3. Du vil kjenne igjen Frelsesarmeen på det den er opptatt og det den gjør. Et mer mangfoldig lokalt engasjement - samtidig med et prikk likt uttrykk som den har i dag i samfunnsbildet. Jeg tror vi vil se mange soldater fra rusmiljøet,gatemiljøet, og fra fengslene - som kommer til å utfordre oss så det holder. derfor blir jeg værende!


Kari Klingsheim, Diakoniarbeider i Frelsesarmeen, Kristiansand


Ti om 125 1. Jeg ble først med fordi mine foreldre tok meg med. Det var et godt ungdomsmiljø i korpset der jeg var med. Jeg fikk et kall fra Gud til å tjene Han på full tid i Frelsesarmeen.


2. Frelsesarmeen er en organisasjon vi kan stole på-de støtter vi. Frelsesarmeen hjelper de som har det verst i samfunnet. Frelsesarmeen støtter vi, men den er kanskje ikke for vanlige folk.


3. Frelsesarmeen sprees til mange land som det før var utenkelig at den ville kunne virke. Frelsesarmeen blir mer moderne i utrykk og mer uformell. Frelsesarmeen blir en kirke som Gud får virke i gjennom en ny vekkelse.
                

 

 

Eyfinn Joensen, leder for Frelsesarmeen i Sarpsborg, offiser

Ti om 125

Alder: 40

Vært med siden: Så langt tilbake jeg kan huske, pluss litt til.

1. Hvorfor ble du med i Frelsesarmeen? Mitt engasjement som offiser er et resultat av Guds klare kall og en rekke lydige mennesker på min vei.


2. Hvordan tror du nordmenn oppfatter Frelsesarmeen? Det er vel like mange oppfattelser som det er nordmenn, men jeg har lagt merke til oppfatninger som f.eks. at vi er tannløse, ufarlige men dedikerte, eller andre igjen sier handlekraftige, ærlige men utydelige. Vi har en jobb å gjøre slik jeg ser det.

3. Hvordan tror du Frelsesarmeen ser ut i fremtiden? Frelsesarmeen har en fremtid, og jeg tror på en armee med stadig flere mennesker, dedikerte til Gud og det oppdraget han har satt oss inn i.  Mennesker som er i stand til å møte samfunnsmessige utfordringene på "Gud-lojale" men nye og fortsatt tillitsvekkende måter.