a123

Tid til ensomme

De gleder eldre ensomme ved å gi av sin tid – og får mye igjen.

Tid til ensomme
Torstein Hanssen og Margrete Agasøster får opplæring i livreddende førstehjelp på Ensjøtunet Omsorg+. Som eldrementor får man blant annet førstehjelpskurs, datakurs og motivasjonsseminar.

 

Du kan kanskje se det litt på dem. De har et spesielt glimt i øyet. Eller er det på grunn av smilene som sitter så løst? Felles for dem er at de er over 62 år og bruker litt av fritiden sin til å hjelpe andre eldre.

De er Frelsesarmeens eldrementorer.

− Jeg har selv sett hva ensomheten kan gjøre med folk. Hvis jeg kan være den ene personen som et menneske møter, vil det glede meg, sier Margaret Agasøster. Hun har vært mentor siden desember.

− Stort utbytte

Vi er på Ensjøtunet Omsorg+. Her har Frelsesarmeens prosjekt «Mentor+» tilknytning. Det er et forebyggings- og kompetansetiltak der friske eldre møter eldre, ensomme som har lite nettverk og redusert mulighet til å aktivisere seg selv.

− Vi ser at både de som får besøk og de som besøker har stort utbytte av å gjøre en hyggelig aktivitet sammen. Det kan være kafébesøk, gå tur, gå på kino eller kunstutstilling, sier Heidi Vestby, leder for Mentor+.

Torstein Hanssen (64) er ny mentor.

− Jeg har det så godt selv. Og jeg har alltid hatt lyst til å jobbe for Frelsesarmeen. Så da tenkte jeg at dette var midt i blinken for meg, forteller Hanssen på klingende nordlandsk.

Vennskap

Til sammen er det nå ni mentorer. Heidi Vestby sier kvalitet har stått i sentrum i første omgang. Hun har stort fokus på at begge grupper, føler seg ivaretatt.

Erfaringer så langt har vært svært positive. Blant annet er det allerede knyttet vennskapsbånd mellom en mentor og en som har fått besøk.

− Det er den beste tilbakemeldingen jeg kunne fått, sier Vestby.

 

Synes du det høres hyggelig ut å være en mentor? Ta kontakt med Heidi Vestby på heidi.vestby@frelsesarmeen.no