a123

Tid til rusomsorgen

− Jeg håper vi satt rusomsorgen på kartet til en mulig fremtidig statsminister.

Det sier Elin Frønsdal, daglig leder ved bo- og omsorgssenteret i Haugesund, etter besøk av Høyre-leder Erna Solberg onsdag. Solberg tok seg god tid til å høre på hva ansatte og beboere hadde å fortelle om Frelsesarmeens rusomsorg generelt – og i Haugesund spesielt.

Også ordfører i Haugesund, Petter Steen, leder for Haugesund Høyre, Benedicte Johannessen, og stortingsrepresentant for Høyre, Arve Kambe, var med for å lære mer om Frelsesarmeens rusomsorg.

Sterkt behov

I til sammen en og en halv time var Solberg med følge innom bosenteret, der det i dag er 13 boplasser for rusavhengige, det tilhørende sykehjemsrommet og det nyoppussede. I tillegg fikk hun omvisning der det bygges 15 nye leiligheter tilknyttet bosenteret.

− Vi startet med en kort omvisning på bosenteret. Beboerne fikk hilse på og en av dem inviterte Solberg med på rommet for å se hvordan det ser ut der. Flere hadde gledet seg til hun skulle komme, sier Frønsdal.

Hun forteller at Høyre-lederen viste stor interesse for behovet for de nye boligene som nå bygges.

− Jeg fortalte at det er et sterkt behov for flere boliger for de mest slitne rusavhengige, som er for unge til å være på sykehjem, sier Frønsdal, som selv sitter i formannskapet for Høyre i Haugesund.

Bygger tillit over tid

Frønsdal passet på å poengtere at det kreves tid ved behandling av rusavhengige. Hun mener at de ved god dialog og omsorg klarer å skape håp om endring hos den enkelte. Men for å få det til, kreves det tid.

− Haugesund kommune ser viktigheten av å ha pasienter værende over lenger tid og bevilger ressurser til dette. Det er nettopp da vi klarer å skape endring, sier Frønsdal.

Hun tror de klarte å formidle dette til Solberg ved hennes besøk.

− Jeg håper hun bærer det med seg inn i videre valgkamp, sier Frønsdal.