a123

Tilbake i varmen i kalde Norge

Tilbake i varmen i kalde Norge
Foto: Kai Otto Malau

Etter nesten ni år i Zambia, Kongo og Rwanda er Frelsesarmee-major Bente Gundersen tilbake i Norge.

Snart begynner Bente som divisjonssjef i Frelsesarmeens Nordre divisjon. Hun ivrer etter å komme seg opp og ut. Bli kjent med menneskene i Frelsesarmeen, og deres håp, drømmer og fremtidsutsikter.

Til tross for snø og kulde er hun glad for å være tilbake, etter nærmere ni år i varmere strøk. To og et halvt år i Zambia, to år i Kongo, deretter fem år i Rwanda. Hun har vært offiserskolelærer og -rektor. Hun har blitt kjent med kulturer og mennesker, og ikke minst seg selv.

 

Ulik virkelighet

Årene i Kongo, Zambia og Rwanda har gitt Bente unik erfaring og tidvis store utfordringer. Kongo sliter økonomisk og sosialt, har problematisk, og til dels manglende infrastruktur, og mye korrupsjon, mens Zambia og Rwanda er fredelige 

Tilbake i varmen i kalde Norge
Bente Gundersen har vært offiserskole-lærer og rektor i Afrika, nå er hun tilbake i Norge. Foto: Privat Foto: Privat

og velorganiserte land. Sistnevnte har hatt stor fremgang og vekst etter folkemordet og hatt stort fokus på kvinners rettigheter. Å være kvinnelig rektor på en offiserskole i Rwanda har derfor vært uproblematisk for Bente. Undervisningen har derimot vært utfordrende til tider.

- Det afrikanske utdanningsystemet oppfordrer ikke nødvendigvis til egen refleksjon eller til å finne egen informasjon, og for mange har det vært vanskelig å vende seg til at det ikke alltid er kun ett svar, eller et svar i det hele tatt, forteller Bente, og utdyper:

- Mye er basert på pugging. Her har jeg møtt endel utfordringer under den teologiske og åndelige undervisningen, forteller Bente.

Hun er kjapp med å legge til:

- Dette er jo en generalisering, som jeg i prinsippet er imot. Men det er klart det er store forskjeller på å undervise i Norge og Afrika, sier Bente.

Armeen har vært i Rwanda i 20 år. De kom med nødhjelp til et traumatisert land etter folkemordet, og myndighetene ba dem om å bli værende. Siden har mye skjedd. Både med folk, land og Frelsesarmeen der.

 

Tilbake

Bente var klar for å komme hjem nå. Hun er den typen som er veldig til stede der hun er, og gir alt. Ni år med Afrika var nok for denne gang. Nå er det fullt fokus på Norge. Hun liker ikke å sammenligne livet og jobben i Afrika med tilværelsen i Norge, men èn ting vil hun ta med seg fra afrikansk kultur til vikingene her i nord: Afrikanernes tilnærming til virkeligheten.

- Afrikanere lar møter og personlige relasjoner styre tiden, mens nordmenn ofte lar tid, program og strategi prege mellommenneskelige relasjoner, mener Bente, og utdyper:

- Afrikanere tar seg tid til hverandre og har omsorg for hverandre.

Som divisjonssjef ønsker hun å aktivt bruke denne sosiale tilnærmingen. Hun vil lytte til mange, bli kjent med, og respektere kulturen og arbeidet hvert korps har opparbeidet. Hun vil få bredden i synspunktene og la alle bli hørt.

Ellers har hun ingen revolusjonstanker om sin nye stilling.

- Jeg trår inn i en stilling som har relativt faste rammer, men som også skal formes og tilpasses etter tid og behov. Jeg har ingen programerklæring, ler hun.

Jeg tror det viktigste for meg nå er å bli kjent med folk, se hva de gjør, lytte til hva de drømmer om og høre hva deres ønsker for fremtiden er. Så håper jeg å kunne få tilrettelegge for at noen drømmer kan oppfylles, sier hun muntert.

 

Drømmen om Afrika

Selv har hun allerede fått oppfylt en av sine store drømmer. Da Bente var liten drømte hun lenge om å reise til Afrika.

- Å få være offiser i Afrika var en veldig god måte å oppfylle en barndomsdrøm på.

Livet i Afrika ble riktignok ikke helt som barndomsdrømmen, med løver og elefanter, savanner og stråhytter. Men virkeligheten har på ingen måte skuffet.

- Det har tvert imot vært flott å få være en del av en annen virkelighet, bo og leve i andre land og kulturer, bli kjent med mennesker og skjønne litt av andres virkelighet, sier hun og smiler bredt.