a123

Trygt hjem

Trygt hjem
Foto: Kjell Håkon Larsen

Mange innsatte synes det er vanskelig å komme tilbake til friheten. Frelsesarmeens Safe Way Home legger til rette for en ny start.

Det er lille juleaften. En ung kvinne fra Sveits skal sendes hjem etter endt soning i Norge. Men hjemme er hun ikke velkommen. Familien ønsker ikke å ta i mot den straffedømte datteren. En desperat situasjon for den unge kvinnen, veien er kort til prostitusjon og til å havne på gata.

 

Følger opp 

Trygt hjem

- Safe Way Home er et program der vi følger utenlandske innsatte hjem når de skal overføres til et fengsel i hjemlandet, eller har fullført sin soning. Vi er med til flyplassen og kontakter Frelsesarmeen i mottakerlandet, slik at vedkommende kan kjøres trygt hjem. Om det ikke finnes noe hjem å komme til, hjelper vi med å finne en midlertidig løsning med bolig og jobb. Når innsatte blir overført til soning i hjemlandet, ber vi Frelsesarmeen om å fortsette med besøk og omsorg der. Vi ønsker å gi hver enkelt et positivt nettverk, slik at det blir enklere å komme seg bort fra kriminalitet, forteller leder for prosjektet, Yury Zelentsov. Siden 2009 har han sammen med andre i Frelsesarmeen hjulpet 32 mennesker til 15 forskjellige land.

Frelsesarmeens fengselsarbeid ledes av Bjørg Randi Bråthen. Seks kapellaner besøker regelmessig innsatte i femten fengsler. I tillegg drives det også kapellantjeneste der frivillige i Frelsesarmeen deltar.

 

Lav tilbakefallsprosent 

Norske fengsler er i verdenstoppen når det gjelder rehabilitering. Tilbakefallsprosenten blant de innsatt er på i overkant av 30 prosent, et lavt tall sammenlignet med andre land. Russland har, til sammenligning, en tilbakefallsprosent på 95. Etter flere år i fengsel, er det ikke uvanlig  å søke mot gamle nettverk i det kriminelle miljøet.

Yury Zelentsov forteller om en rumensk gutt som forlot Norge med en femtilapp i lomma. Flyet ble forsinket og det ble sent før han kom seg av gårde. Klokka var blitt tre om natta, likevel  sto Frelsesarmeens representant tålmodig og ventet da han ankom. Til guttens store overraskelse.

- Han fortalte oss etterpå at hans første tanke var å ringe gamle venner i det kriminelle miljøet. De ville helt sikkert ha hjulpet med bosted, men da måtte han samtidig ha tatt steget inn igjen i det kriminelle miljøet. Nå fikk han hjelp til å starte på nytt, sier Zelentsov.

 

Stor tillit til Frelsesarmeen 

Språkproblemer og kulturelle forskjeller er av de største problemene for utenlandske innsatte. 

- Straffedømte fra andre kulturer har et annet forhold til fengsel. Ofte holder de avstand og nekter å snakke med de ansatte. I Norge kaller vi det kriminalomsorg, og hovedoppgaven er å hjelpe kvinner og menn til å forstå at det de har gjort er feil, men at det er sjanse for å begynne på nytt, sier Zelentsov.

Gjennom arbeidet har han og de andre kapellanene bygget en god relasjon til mange av de innsatte.  De opplever en stor tillit og mange flotte samtaler. Det har derfor vært svært frustrerende når de plutselig har blitt borte, utsendt av landet. Gjennom Safe Way Home samarbeider i dag Zelentsov tett med Politiets utlendingsenhet. Han får mulighet til å på forhånd etablere kontakt med Frelsesarmeen i mottakerlandet, i god tid før utsending.

- Når man forlater fengselet er man i en svært sårbar situasjon. Har man sonet i 5-6 år, har verden forandret seg enormt. Dette kan være svært vanskelig å takle. På innsiden av murene slutter man å tenke og fungere slik mennesker i frihet gjør. Vi ønsker at de som har sonet, ikke skal havne i fengsel igjen. Mange opplever imidlertid fengselslivet som det tryggeste. Det er det de er vant til, sier Zelentsov.

 

Ønsker å bygge nettverk 

Det var i 2009 idéen om Safe Way Home kom. På en konferanse i Amsterdam pekte en representant fra justisdepartementet i Portugal på Frelsesarmeens enorme nettverk, og mulighetene som ligger der i forbindelse med deportasjon. Siden den gang har altså flere innsatte i norske fengsler blitt hjulpet hjem. Konseptet vekker også interesse i andre land, kan Yury Zelentsov fortelle:

- Prosessen med å bygge opp et nettverk er i gang. Vi vet at prosentandelen utenlandske innsatte i andre land også er stor, og Frelsesarmeen i flere land ønsker å være med på dette.

Den unge kvinnen fra Sveits var ikke velkommen hjem. Hun skulle egentlig fly til Zürich, men Frelsesarmeen tok kontakt med sine kollegaer i Geneve.  Ved en instutisjon
for kvinner i krise var hun hjertelig velkommen. Politiet i Norge ga klarsignal for å endre reiseruten og kvinnen ble tatt godt i mot. Hun bodde der i nesten et år og fikk hjelp til å starte et nytt liv. Takket være Safe Way Home.