a123

Utsatt for tvangsarbeid

Utsatt for tvangsarbeid
Mannen som er intervjuet i denne saken bor her på «Filemon», Frelsesarmeens safe house. Bilder er fra åpningen hvor Leif Tore Solberg, leder for «Filemon», viser Elin Herikstad rundt. Foto: Silje Eide/Krigsropet/Frelsesarmeen

I dag bor han på Frelsesarmeens safe house. Hans tale er klar, nordmenn må stille spørsmål og endre loven.

Bakgrunn

Nrk Brennpunkt viste torsdag kveld dokumentaren, «Prisen for en ren bil», som setter fokus på tvangsarbeid i Norge. Dokumentaren tar for seg en vaskehall i Oslo der arbeiderne ble betalt 17 kroner timen og truet på livet av sjefene. «Brennpunkt» avdekket i dokumentaren hva som foregår i vaskehallene. En av ofrene som ble intervjuet på «Brennpunkt» og som bor på Frelsesarmenes Safe House, gir her sitt svar på tre viktige spørsmål.

 

1. Hvordan kan nordmenn oppdage at det foregår tvangsarbeid, for eksempel når de vasker bilen sin i vaskehallen?

‒ Nordmenn kan observere hvordan de ansatte oppfører seg, ser de for eksempel veldig slitne ut? Man kan prøve å starte en samtale og stille noen enkle spørsmål, og hvis de ansatte har noe på hjertet og får følelsen av at de kan åpne seg og fortelle om situasjonen, kanskje de tør å be om hjelp eller råd.

 

2. Hva tenker du det norske samfunnet kan bli bedre på for å unngå tvangsarbeid? 

‒ Lovene må endres. Norge bør ikke tillate hvem som helst å åpne bilvaskerier, det bør være strengere regler. Samtidig kan det være lurt å se på lovverket når det gjelder arbeidsgivers muligheter til å tilby ansatte kost og losji som trekkes fra lønnen. De må i stedet betale utbetale hele lønnen slik at den ansatte selv kan står for husleie, mat og andre personlige utgifter. 

 

3. På hvilken måte kan det påvirke arbeidssituasjonen? 

‒ På den måten får den ansatte kontroll over egen økonomi og man føler ikke at det er sjefen som kontrollerer den og deg. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvis du har mistanke om menneskehandel eller tvangsarbeid kontakt politiet umiddelbart.


Du kan også få mer informasjon om menneskehandel her.