a123

Utvider arbeidet i Romania

Utvider arbeidet i Romania

Frelsesarmeen åpnet onsdag enda et velferdssenter i Romania. Målet er å bidra til fattigdomsbekjempelse i landet.

«Gelem gelem», romfolkets nasjonalsang, tamburiner, dans og sang av barn satte sitt preg på åpningen av det nye senteret i byen Ploiesti. Dermed er Frelsesarmeens andre senter med fokus på utdannelse, helse, opplæring og arbeid åpnet i Romania.

Tredoblet ansatte og utvidet arbeidet

Begge velferdssentrene er finansiert med midler fra Norway Grants, midler gitt av Norge til samfunnsnyttige prosjekter i EØS-land. Som følge av disse midlene har Frelsesarmeen i Romania tredobbelt antall ansatte og utvidet arbeidet det siste året. Velferdssentrene gir barn og unge i fattige familier en mulighet til å ta steget ut av fattigdom.

Følg arbeidet i Romania på Facebook.

Alle er velkommen til senteret, men det er et særlig fokus på Rom. Bygningen, som nylig har vært renovert, er romslig og fleksibel og vil gi en god ramme for det arbeidet som nå skal utføres.

‒ Senteret – som skulle brukes som bordell av den forrige eieren – har nå blitt Frelsesarmeens senter for håp, sier Benjamin Brekke-Nærstad i Frelsesarmeen.

Artikkelen fortsetter under bildet...

Utvider arbeidet i Romania
Med tamburiner, dans og sang markerte barna fra Frelsesarmeens arbeid i Ploiesti at 17. juni 2017 var en stor dag for Frelsesarmeen i Romania.

Frivillige organisasjoner viktig

Etter 15 år kunne Frelsesarmeen i Ploiesti endelig kjøpe sin første bygning som skal komme lokalsamfunnet til gode. Frelsesarmeens prosjekter og korpset i Ploiesti kunne dermed flytte fra leide til eide lokaler.

Til stede på åpningen var representanter fra den norske ambassaden i Romania, ordførerens kontor i Ploiesti og lederen for Frelsesarmeen i Øst-Europa.

Viseordfører gratulerte Frelsesarmeen med det nye bygget. Han ser fram til et fruktbart samarbeid med Frelsesarmeen om tjenester til innbyggere i byen – tjenester som ikke bare omfatter materielle behov, men også åndelige. Herman Baskår fra den norske ambassaden framhevet viktigheten av frivillige organisasjoner i oppbyggingen av tjenester i en velferdsstat.

Seminar og softismaskin

Åpningen avsluttet også et seminar for ansatte i Frelsesarmeens prosjekter i Romania. 35 soldater, ansatte, frivillige og offiserer fra korps og samfunnssentrene fikk høre om Frelsesarmeens historie og verdier, samt reflektert rundt hvordan dette uttrykkes i vårt arbeid. Seminaret var arrangert av Frelsesarmeens medarbeiderskole i Norge.

Åpningsmøtet var preget av svært god stemning, og talene ble stadig avbryt av applaus. Etter seremonien ble det servert grillmat, lokale oster og frukt. Softismaskinen som var leid inn var særlig populær blant de fremmøtte barna.

 

Bakgrunn:

• Fattigdomsutfordringene i Romania er godt synlige langs gatene i norske byer. Rumenske tiggere har skapt stor debatt her i landet de siste årene.

• Frelsesarmeen ønsker å arbeide langsiktig med utfordringene i Romania, og har fått tildelt 3,9 millioner euro i EØS-midler (Norway Grants) til prosjektet som varer til 2017.

• Prosjektet ledes fra Norge, men tar utgangspunkt i det arbeidet Frelsesarmeen i Romania allerede har, og er et samarbeid mellom Frelsesarmeen i Norge og Romania.

• Det er etablert to velferdssentra, i byene Iasi og Ploesti. Fokus er på utdannelse, helse og arbeid. Velferdssentrene gir barn og unge i fattige familier en mulighet til å ta steget ut av fattigdom. Hjelp til utdanning og muligheten for arbeidstrening står sentralt.

• Salvattex skal etableres etter modell fra Fretex i Norge. Dette skal gi arbeidsplasser og inntekter.

• Det etableres et gateprosjekt i Bucuresti, der Frelsesarmeen er tilgjengelig med en mobil klinikk.