a123

Utvider tiltak for romfolket

Utvider tiltak for romfolket

− Vi står overfor store utfordringer i måten vi håndterer fattigdom på her i landet.

Det sier Knut Haugsvær, leder for Frelsesarmeens rusomsorg. Rapporten «Tilreisende rom i Oslo» presentert av Antirasistisk senter denne uka, viser at romfolk utsettes for en omfattende diskriminering i Oslo, både fra folk flest, media og politikere.

Samtidig bekrefter den mange av utfordringene knyttet til romfolket som Frelsesarmeen peker på – blant annet i rapporten «I bønn for en bedre fremtid» (2011). Frelsesarmeen har allerede satt i gang hjelpetiltak i Trondheim og Oslo.

Åpent tre dager i uka

Antirasistisk senter anbefaler blant annet at romfolk får tilgang til offentlige toaletter, dusj og mulighet for klesvask. I tillegg bør de ha et åpent nødovernattingstilbud, også utenom de kaldeste periodene.

Fyrlyset i Oslo holder åpent for overnatting når gradestokken kryper under minus ti grader. Dessuten har kontaktsenteret, som egentlig er et senter for rusavhengige, holdt åpent for romfolket på lørdager. Nå er dette tilbudet utvidet og Fyrlyset holder nå åpent tre ganger i uka for tilreisende rom, etter ønske og støtte fra Oslo kommune. Hver mandag, onsdag og fredag fra klokken 16 til 19 har de tilgang til toaletter, mat og dusj. Også i Trondheim har Frelsesarmeen fra 1. juli holdt åpent for romfolket tre kvelder i uka, i samarbeid med Trondheim kommune.

− På tre timer benyttet 53 personer seg av tre dusjer. På det meste har det vært 170 personer innom senteret på en dag. Det er tydelig at behovet for et sted å vaske seg og få mat, er stort blant denne gruppen, sier Iver Skyberg, daglig leder ved Fyrlyset.

Hjelp i Romania

Knut Haugsvær understreker at frelsesarmeen er opptatt av å jobbe langsiktig og med løsninger i landsbyene der romfolket kommer fra. Samtidig må menneskene behandles ordentlig så lenge de er her i landet.

− Vi er allerede i god dialog med myndighetspersoner og Frelsesarmeen i Romania, og det jobbes for å få på plass konkrete tiltak der. Romfolket er mennesker som lever i stor fattigdom og som må reise ut av landet for å tjene penger til sine familier. Det er derfor ingen tvil om at det er i deres hjemland problematikken må løses, og at vi må jobbe langsiktig for å lykkes, sier Haugsvær.

 

Om rapporten

Rapporten «Tilreisende rom i Oslo»er et resultat av et feltarbeid gjennomført av Antirasistisk senter i samarbeid med Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon, som har hjulpet med tilgang til intervjuer og lokaler, samt tolk.

Hovedfunn:

  • De fleste i det tilreisende miljøet har barn, kommer fra svært fattig bakgrunn og har som mål og ønske å tjene til livets opphold hjemme.
  • Livet på gata oppleves som tøft, også fordi de blir møtt med forakt og bortvisning. Svært få ønsker å tigge, men ser det som en nødvendig mulighet.
  • Svært mange har arbeidserfaring fra praktiske yrker og ønsker lønnet arbeid mens de er i Norge.

Anbefalinger:

  • Alle storbyer bør ha offentlige toaletter.
  • Gi mennesker på gata tilgang til enkle dusjanlegg og mulighet for klesvak.
  • Et åpent nødovernattingstilbud, også utenom de kaldeste periodene.
  • Nei til gjeninnføring av forbud mot tigging.
  • Politiet må bekjempe kriminalitet, ikke settes til oppryddingsaksjoner mot mennesker som noen ikke liker synet av.

  • Det bør legges til rette for at tilreisende rom lettere kan komme i arbeid.