a123

Velsignet jul - og takk!

Velsignet jul - og takk!

Vi ønsker dere alle en velsignet og fredfull jul og et godt nytt år!

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder.
Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud,
Evig far, Fredsfyrste. Jesaja 9,6

Tusen takk for alle gaver til vårt arbeid, timer med frivillig innsats, omtanke og forbønn.
Sammen kan vi gjøre 2016 til et bedre år for mange.

Gud velsigne deg!

Last ned filDeilig er jorden(4 9 9 9kb)