a123

Verdens Aidsdag – fortsatt like aktuell

Antall Hiv-smittede i Norge øker, men Øst Europa står for den største økningen i verden.

 

Verdens Aidsdag – fortsatt like aktuell
Major Magna Våje Nielsen

Major Magna Våje Nielsen jobber til daglig med misjon og bistand i Frelsesarmeen. På verdens Aidsdag oppsumerer hun Frelsesarmeens innsats mot Aids over hele verden.

 

Norge

I dag lever det nær 4000 personer med hiv eller aids i Norge. De siste årene har det vært en økning av hivsmitte her i landet. Senest i 2009 ble det diagnostisert 282 nye Hiv-smittede i Norge. Dagens markering er derfor viktig fordi den setter fokus på et stadig aktuelt tema.

 

Haiti

I dag fikk jeg høre at Sandy døde for noen få dager siden. Ei ung jente på 18 år som jeg traff i Port au Prince for to måneder siden. Hennes tvillingsøster er frisk, men Sandy har strevd med sin positive situasjon og sin sykdom i alle leveår. Da jeg møtte henne var hun på sykehus for tredje gang på kort tid.

 

25 års kamp

I over 25 år har Frelsesarmeens hospital i Fond des Negres i Haiti vært engasjert i arbeid for å hindre nye smittede av Hiv og i behandling og omsorg for de som lever med Hiv og Aids og de mange, mange som er berørt av problemer knyttet til dette. I samarbeid med frivillige medarbeidere tas det kontakt med lokalsamfunn som er interessert i samarbeid. Man engasjerer beboerne til selv å ta ansvar for situasjonen. Målet er å redusere smerten og nøden til de som er rammet av sykdommen, og deres familie, og menneskene i nærmiljøet der de bor.

 

Like aktuelt

Ved et besøk dit for to måneder siden sier legen som er primus motor for dette arbeidet at det er like aktuelt i dag som for 20 år siden. De samme mekanismene som vi ser i Norge finner vi også i Haiti. Særlig etter jordskjelvet har de sett stadig flere smittede, men også utenom områdene som ble rammet av jordskjelv er det en økning av nye tilfeller nå. Rystelsene i befolkningen går dypere enn det man kan se. Innlærte forsiktighets holdninger og handlinger er glemt. Tilværelsen er utrygg. Frykten råder. Opplysningsarbeidet og det holdnings skapende arbeidet i forhold til Hiv og Aids fortsetter på Haiti, og er like viktig nå som det alltid har vært.

 

Øst-Europa

Øst Europa står for den raskest voksende andel av nye Hiv smittede i verden. Lenge var det lavt antall smittede, men de senere år har det økt dramatisk. Når det gjelder antall mennesker som lever med Hiv eller Aids i Russland er antallet estimert til 1.1 prosent av befolkningen. I Ukraina er det 1 prosent. Selv om problemet er så stort og alvorlig, er forholdene for dem som lever med smitte svært vanskelig. De fleste blir smittet fordi de er rus misbrukere og sprøyte narkomane. I Russland har man svært få, offentlige behandlingstilbud for rusmisbrukere, og problemer relatert til denne situasjonen har tidligere ofte blitt ignorert.

 

Verdens Aidsdag – fortsatt like aktuell

 

Å leve med Hiv

Jeg møtte Diana og Aloshya i en by utenfor St. Petersburg for litt over ett år siden. De er begge unge mødre som lever med Hiv-smitte. De små barna deres, to små gutter, er ikke smittet. Det som var deres største frykt var at familien og naboene skulle få vite om deres situasjon. Medisinsk behandling er tilgjengelig for å kunne leve med Hiv og Aids, men man møter mye misforståelser og myter og dårlig kunnskap om sykdom og smitte av Hiv. Da vi besøkte Diana kom hun ut og møtte oss på gatehjørnet litt borte fra boligblokka der hun bor. Hun ville ikke risikere at noen fikk vite hvorfor Frelsesarmeen var der og at hun fikk oppfølging og hjelp av dem. Aloshya var i samme situasjon. Det hun fryktet aller mest var at foreldrene skulle få vite at hun var Hiv positiv. Da kunne hun risikere at hun ble utstøtt av familien og mistet all kontakt med dem. Noen måneder etter dette fikk jeg høre at Aloshya hadde fortalt sin mor at hun var Hiv positiv. Hun møtte heldigvis forståelse for den vanskelige situasjonen hun er i og fortsatt har hun støtte og hjelp fra familien til b. la. barnepass, - men naboene vet ingenting.

 

Vår kamp

Vi ser at det arbeidet som gjøres av Frelsesarmeen på lokalt plan mange steder i Russland og Ukraina setter fokus på å bygge gode relasjoner mellom de som er rammet av Hiv og Aids, og deres nærmeste. Det viktigste og mest virkningsfulle vi som kirke kan gjøre i kampen mot HIV smitte er faktisk å arbeide mot stigmatisering og diskriminering. Vi har forsoningens tjeneste. .Å engasjere lokalsamfunnene til selv å ta ansvar, og til å gjøre en innsats på mange områder samtidig, ved å fokusere på informasjon, holdningsendring og adferdsendring, arbeide for å lette smerten for de som er rammet, arbeide mot stigmatisering, og inkludere de som er Hiv positive i lokalsamfunnets normale liv i fritid og arbeid. Det er viktig å gi tilbud om steder der man kan ha fellesskap også med andre utenom familien, og det er viktig å ta vare på barna som er svært utsatt i en presset og ofte stresset livssituasjon.