a123

Viktig avtale inngått

Samarbeidsavtalen mellom ideell sektor og stat ble signert onsdag.Viktig avtale inngått

Sosialsjef i Frelsesarmeen, Lindis Evja og fagkonsulent i Frelsesarmeens barne-og familievern, May Lisbeth Johansen var onsdag tilstede i Blå Kors sine lokaler i Oslo da samarbeidsavtalen mellom ideell sektor og stat ble signert. Den inngåtte samarbeidsavtalen skal bidra til å anerkjenne, styrke og synliggjøre den viktige rollen ideelle aktører spiller i den norske velferdsstaten, ideell sektors egenart og uavhengighet skriver Arbeiderpartiet på sine nettsider. Lindis Evja har store forhåpninger til avtalen.

– Denne avtalen betyr mye for Frelsesarmeen. Den gir en anerkjennelse av ideelle organisasjoner, og betydningen av det arbeidet vi utfører i samfunnet. Avtalen har tydelige prinsipper for framtidig samarbeid. Vi håper at den vil være utgangspunkt for gode rammevilkår for drift av våre institusjoner og tiltak.

Levende sektor

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre deltok på signeringen. Han er den som får ansvar for å følge opp avtalen i praksis

– Ideell og frivillig sektor løser oppgaver på en måte også vi i det offentlige kan lære noe av, sier helseministeren. Fra min tid i Røde kors var jeg veldig opptatt av det at mellom det offentlige og marked finnes det en levende sektor. Den skal vi ta vare på og denne avtalen bidrar til det, sier Støre.

Sikrer mangfold

Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud var også tilstede.

– Et mangfold i metoder og tjenesteleverandører på helse- og sosialfeltet bidrar til videreutvikling av tjenestetilbudet. Staten må legge forholdene til rette for at dette mangfoldet skal bestå, understreker Aasrud.

Samarbeidsavtalen vil forplikte staten, samt kommuner og offentlige etater på alle nivåer å ta hensyn til de ideelle virksomhetenes måte å drive sine tjenester på.  Med samarbeidsavtalen forplikter frivillige organisasjoner og ideelle aktører seg til å bidra på helse- og omsorgsfeltet også i tiden fremover.