a123

Vil starte nye menigheter over hele landet

Vil starte nye menigheter over hele landet
Denne gjengen er i full gang med å planlegge konferansen til neste år. Foto: Jarle Stokland

Frelsesarmeen er med og arrangerer nasjonal konferanse for menighetsplanting.

 

I mars 2014 skal Oslo kongressenter fylles opp med over 1000 mennesker som alle har et fokus: Hvordan plante nye menigheter og fellesskap rundt omkring i landet?

- Dette skal være en inspirasjonskonferanse hvor mennesker som er interessert i menighetsplanting skal bli både motivert og inspirert av å høre om andre som har lykkes med dette. Vi ønsker å mobilisere for å vinne nye mennesker og plante nye fellesskap, sier Jostein Nielsen som er kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen.

 

Skal plante sammen
Vil starte nye menigheter over hele landet
Øivind Augland er daglig leder i Dawn Norge.

15 kirkesamfunn og organisasjoner, deriblant Frelsesarmeen, har gått sammen om å arrangere en nasjonal konferanse for menighetsplanting. Konferansen har fått navnet ”Sendt for noe større” og arrangeres 27. - 29. mars 2014 i Oslo.

- Det er bare menigheter som satser aktivt på menighetsplanting som vil overleve i fremtiden, sier Øivind Augland som er daglig leder i Dawn Norge.

- Derfor er det nå viktig å få til en erfaringsoverføring fra de som lever i menighetsplanting til en ung generasjon, sier han.

Konferansen vil derfor legg opp til ulike seminar og undervisning. I tillegg vil både norske og internasjonale evangelister komme og gi individuell coaching til interesserte personer. Målet er at halvparten av alle som deltar på konferansen skal være under 40 år.

 

Nye relasjonsmenigheter

Augland trekker frem Intro som et trossamfunn som har lykkes godt med å plante nye menigheter i Norge. Med vekt på relasjonsbygging og et felleskap for ”de som ikke er så vant til å gå i kirken”, har Intro blitt svært populær særling blant unge kristne.

- I løpet av kort tid har Intro klart å etablere 5 menigheter i Norge. Sist søndag var hele 1100 mennesker samlet til gudstjeneste hos Intro. Dette inspirer oss alle til å satse på ny menighetsplanting, sier lederen for Dawn i Norge.

 

Vil starte nye menigheter over hele landet
Jostein Nielsen er kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen.
La ned for å bygge nytt

Også Frelsesarmeen tenker nytt i forhold til menighetsstruktur. Nylig ble Sagene korps i Oslo lagt ned for deretter å gjenåpne som en ny bydelsmenighet innenfor Frelsesarmeen. Ved å bygge relasjoner til de som bor i bydelen og tilpasse seg deres behov, håper Sagene korps å bli et samlingspunkt og nettverksbygger i bydelen. Erfaringene fra Sagene korps vil Frelsesarmeen ta med seg videre i arbeidet med å plante nye menigheter.

- Under konferansen ”Sendt for noe større” i mars skal vi ha egen stand hvor vi ønsker å komme i kontakt med mennesker som er interessert i menighetsplanting, forteller kommunikasjonssjef Jostein Nielsen.

- Jeg ser ikke noe problem med å samarbeide om menighetsplanting her i landet. Hvis en annen menighet ønsker å etablere seg på samme sted som oss, så kunne det ha vært hensiktmessig å etablere et felles ”plantingsteam”. Så lenge vi har felles mål, nemlig at Guds rike skal vinne, så kan samarbeid på tvers av menigheter bli et effektivt våpen i den kampen, sier Nielsen.

 

Sendt - nasjonal konferanse 2014, norsk from M4 Europe on Vimeo.