a123

Vinternatt

Vinternatt

– Vi har besluttet at Frelsesarmeen skal få midler til å holde Templet i Oslo sentrum åpent til og med julaften. De som ikke har et hjem å gå til, skal kunne komme hit, få en seng og litt mat og ro i kroppen, sier byråd Tone Tellevik Dahl.

Når temperaturen blir under følte 10 minusgrader, utgjør det en fare for liv og helse for dem som ikke har et sted å sove i kulda. Frelsesarmeen åpner da, på oppdrag fra Helsesetaten og i samarbeid med Oslo kommune, dørene for overnatting i Templet korps i Oslo.

Dette er et tilbud til personer uten lovlig opphold og/eller sosiale rettigheter i Norge, og innebærer en seng å sove i og varm drikke. Vi tilbyr også dusj og frokost. (Sistnevnte på Frelsesarmeens lokaler på Majorstua.)

Tiltaket åpnet for første gang denne vinteren 13. desember. Kort tid etter besluttet byråd Tone Tellevik Dahl at tilbudet, uavhengig om det ble minus 10 grader eller ikke, at tilbudet skulle holdes åpent fram til 1. juledag.

Dørene åpner fra kl. 22.00 til kl. 08.00.

Videre åpning vurderes og informeres om fortløpende fra Helseetaten når det er fare for under følte minus 10 grader.

Tilbudet har en kapasitet på 100 senger, og besøkstallet ligger normalt på rundt 40-50. Bemanningen er på 10-12 personer med ulike språkkunnskaper. Frelsesarmeens tilbud er et lavterskeltilbud, det vil si at også mennesker i aktiv rus også kan benytte seg av tilbudet. '

Adresse: Kommandør T.I. Øgrims plass 4

Video fra tiltaket:

You need Adobe Flash and Javascript to view this file