a123

Organisering av Frelsesarmeen

Organisering av Frelsesarmeen

Frelsesarmeen er den norske utgaven av den verdensomspennende bevegelsen The Salvation Army som arbeider i over 130 land (2018). På denne måten er vi både helnorske og globale.

 

Generalen

Organisering av Frelsesarmeen
Frelsesarmeens 21. general, Brian Peddle og leder for Frelsesarmeens kvinner, Rosalie Peddle.

I 2018 utnevnte Det høye råd kommandøren Brian Peddle til Frelsesarmeens verdensleder. Han er den 21. i rekken av menn og kvinner som etter grunnleggeren William Booth (1829-1912) har hatt tittelen general. Den nye generalen, Brian Peddle og Rosalie Peddle, som blir ny leder for Frelsesarmeens kvinner, var ferdigutdannede offiserer i henholdsvis 1977 og 1976. De første tretti årene av sin tjenestetid ble tilbrakt som korpsledere, ved divisjonshovedkvarterer og ved offisersskolen i hjemlandet Canada. Etter det har de hatt følgende internasjonale stillinger: New Zealand, Fiji og Tonga (2007-2009, ledelse av Nordre divisjon) Storbritannia og Irland (2009-2011, nestleder og leder for Spiritual Life Development.) Canada og Bermuda (2011-2014, territorialleder) Internasjonalt hovedkvarter (2014-2015), ledere for arbeidet i Amerika og de karibiske øyer. Internasjonalt hovedkvarter (2015-2018 stabssjef/nestledere).
Kommandør Rosalie Peddle har en bachelorgrad i bibelske og teologiske studier fra Winnipeg. Begge har fullført Frelsesarmeens Executive Leadership Programme ved Simon Fraser University Canada. Utenom tjenesten har de nye internasjonale lederne varierte interesser. Brian Peddle liker kajaking, sykling, fjellturer og fiske, mens Rosalie Peddle liker å lese, sykle og turer i skog og mark. Tid med familien er en prioritet, selv i hektiske hverdager. De har to døtre og fem barnebarn. 

Internasjonal ledelse

Generalen holder hus ved det internasjonale hovedkvarter i London. Herfra ledes arbeidet i de 46 administrative enhetene - territoriene - som Frelsesarmeen har delt verden inn i. Gjennom en slik samordning av ressursene håper en å kunne holde administrasjonskostnader på et minimum og ha strategisk handlefrihet til å utføre oppdraget på best mulige måte. 

 

Armeen i Norge

Norge utgjør et territorium sammen med Island og Færøyene. Det territoriale hovedkvarteret ligger på kommandør T. I. Øgrims plass 4 i Oslo. Frelsesarmeens internasjonale karakter vises både ved at utenlandske offiserer tjenestegjør i Norge, men også ved at nordmenn arbeider i utlandet.