a123

Organisering av Frelsesarmeen

Organisering av Frelsesarmeen

Frelsesarmeen er den norske utgaven av den verdensomspennende bevegelsen The Salvation Army som arbeider i 128 land (2017). På denne måten er vi både helnorske og globale.

 

Generalen
Organisering av Frelsesarmeen
General André Cox.

I 2013 utnevnte Det høye råd den sveitsisk-britiske kommandøren André Cox til Frelsesarmeens verdensleder. Han er den 20. i rekken av menn og kvinner som etter grunnleggeren William Booth (1829-1912) har hatt tittelen general. General André Cox ble født i Harare, Zimbabwe og har engelsk far og sveitsisk mor. Sine første barneår tilbrakte Cox i Zimbabwe og i Storbritannia. Senere flyttet han til Sveits hvor han møtte sin kone, Silvia Cox. Det var også i Sveits at de begge tok sin offisersutdannelse og startet sin offiserstjeneste i 1979. General Cox har bred erfaring fra internasjonal tjeneste i Frelsesarmeen. Han har vært territorialleder i både Sør-Afrika, Finland/Estland og Storbritannia/ Irland. Dessuten var han nestleder for Frelsesarmeen internasjonalt før han ble valgt til general.

 

Internasjonal ledelse

Generalen holder hus ved det internasjonale hovedkvarter i London. Herfra ledes arbeidet i de 46 administrative enhetene - territoriene - som Frelsesarmeen har delt verden inn i. Gjennom en slik samordning av ressursene håper en å kunne holde administrasjonskostnader på et minimum og ha strategisk handlefrihet til å utføre oppdraget på best mulige måte.

 

 

Arméen i Norge

Norge utgjør et territorium sammen med Island og Færøyene. Det territoriale hovedkvarteret ligger på kommandør T. I. Øgrims plass 4 i Oslo. Frelsesarmeens internasjonale karakter vises både ved at utenlandske offiserer tjenestegjør i Norge, men også ved at nordmenn arbeider i utlandet.