a123

Mål og strategi

Mål- og strategidokumentet for Frelsesarmeen er styrende for alt arbeid, og danner grunnlag for utarbeidelse av virksomhetens/ avdelingens virksomhetsplan.

Virksomhetsplanen beskriver hvordan man i den respektive virksomhet/ avdeling arbeider for å nå overordnede mål, og hvilke strategier som benyttes for å nå disse.

Virksomhetsplanen må koordineres med budsjett, og danner grunnlag for personalpolitikk og faglige prosedyrer.

Virksomhetsplanen skal være tilgjengelig for våre samarbeidspartnere og andre interesserte.

Last ned filMål og strategier 2008.pdf(5 1 0kb)