a123

Kommunikasjonsavdelingen

Etter at ny kommunikasjonsstrategi ble vedtatt sommeren 2017, har kommunikasjonsavdelingen fått ny struktur for å ruste seg best mulig for framtiden.

Ansiktene inn mot organisasjonen vil først og fremst være de to kommunikasjonsrådgiverne Marianne Klæboe Pedersen og Maren Jervell Lund som koordinerer oppdrag fra de ulike delene av Frelsesarmeen. De henter deretter inn de ressursene som behøves fra fire nye team (se nedenfor). 

Dette kan vi gjøre for deg:

• Bistå i håndtering av mediesaker, interne og eksterne kommunikasjonsutfordringer.
• Veilede i bruk av sosiale medier for ditt arbeidsområde, korps eller tiltak.
• Kurse i mediehåndtering eller andre temaer innen kommunikasjon.
• Hjelpe med profilering av bygg, lokaler, biler og andre flater.
• Innhold og utforming av informasjonsmateriell til ditt arbeidsområde, korps eller tiltak.
• Hjelpe og kurse i bruk av Frelsesarmeens nettløsning.

  

Kommunikasjonsavdelingen

Geir Smith-Solevåg

Kommunikasjonssjef

Primærkontakt for: lederkontoret, avdelingssjefene, IT, FEAS, Krigsropet og arv.
Talsperson: Uttaler seg til media.                                                                

Tlf: 95 18 31 55
E-post: gs@frelsesarmeen.no

 

Kommunikasjonsavdelingen

Maren Jervell Lund

Kommunikasjonsrådgiver

• Primærkontakt for: Seksjon for velferd og utvikling, seksjon for barne- og familievern, FAbU, seksjon for musikk, ettersøkelsesarbeidet og seksjon for barnehager.
 Tekstproduksjon: Til sosiale medier, nettsider og trykksaker.
Foredrag og kurs: Om Frelsesarmeen, kommunikasjon og mediehåndtering.
Medierådgivning: Bistår talsperson og er pressekontakt i enkeltsaker.
Skolehenvendelser: Svarer på spørsmål og videreformidler kontakt.
• Event: Bistår med planlegging og gjennomføring.

Tlf: 22 99 85 23
E-post: maren.jervell@frelsesarmeen.no 

 

Kommunikasjonsavdelingen

Marianne Klæboe Pedersen

Kommunikasjonsrådgiver

Primærkontakt for: Rusomsorgen, divisjoner/korps, trossamfunnet, seniorarbeidet, Misjon og bistand, Others, Ressurssenteret med tilhørende skoler, Hjem og familie, Fretex.
Tekstproduksjon: Til sosiale medier, nettsider og trykksaker.
Foredrag og kurs: Om Frelsesarmeen, kommunikasjon og mediehåndtering.
Medierådgivning: Bistår talsperson og er pressekontakt i enkeltsaker.
Skolehenvendelser: Svarer på spørsmål og videreformidler kontakt.
Event: Bistår med planlegging og gjennomføring.

Tlf: 22 99 85 19
E-post: marianne.pedersen@frelsesarmeen.no 

   

 

Kommunikasjonsavdelingen  

Hilde Dagfinrud Valen

Sjefredaktør

Redaktør for: Krigsropet.

Ansvarlig for: Frelsesarmeens forlagsvirksomhet.

   Tlf: 909 52 480

   E-post: hilde.dagfinrud.valen@frelsesarmeen.no  

 

Oversikt over avdelingen i sin helhet:

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingens oppgaver:

• informere om Frelsesarmeens arbeid internt og eksternt.
• lede og/eller bistå mediehåndtering.
• bistå Frelsesarmeens ledelse, avdelinger, seksjoner, korps og tiltak i deres kommunikasjonsarbeid.
• sikre Frelsesarmeen inntekter fra eksterne givere, privat og næringsliv.
• legge til rette for og bistå med annet innsamlingsarbeid, som landsinnsamling, vennskapsaksjon og juleinnsamling/julegryta.
• være ansvarlig for Frelsesarmeens nettsider, frelsesarmeen.no og perleportalen.no – oppdatering og utvikling av disse.
• ha ansvar for Frelsesarmeens offisielle kanaler innen sosiale medier (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter og Flickr) – oppdatering og utvikling.