a123

Kommunikasjonsavdelingen

 

Våre oppgaver er å 

• informere om Frelsesarmeens arbeid internt og eksternt.
• lede og/eller bistå mediehåndtering.
• bistå Frelsesarmeens ledelse, avdelinger, seksjoner, korps og tiltak i deres kommunikasjonsarbeid.
• sikre Frelsesarmeen inntekter fra eksterne givere, privat og næringsliv.
• legge til rette for og bistå med annet innsamlingsarbeid, som landsinnsamling, vennskapsaksjon og juleinnsamling/julegryta.
• være ansvarlig for Frelsesarmeens nettsider, frelsesarmeen.no og perleportalen.no – oppdatering og utvikling av disse.
• ha ansvar for Frelsesarmeens offisielle kanaler innen sosiale medier (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter og Flickr) – oppdatering og utvikling.

Dette kan vi gjøre for deg:

• Bistå i håndtering av mediesaker, interne og eksterne kommunikasjonsutfordringer.
• Veilede i bruk av sosiale medier for ditt arbeidsområde, korps eller tiltak.
• Kurse i mediehåndtering eller andre temaer innen kommunikasjon.
• Hjelpe med profilering av bygg, lokaler, biler og andre flater.
• Innhold og utforming av informasjonsmateriell til ditt arbeidsområde, korps eller tiltak.
• Hjelpe og kurse i bruk av Frelsesarmeens nettløsning.

  

Kommunikasjonsavdelingen

Geir Smith-Solevåg

Kommunikasjonssjef

• Primærkontakt for lederkontoret, avdelingene, IT, FEAS, Krigsropet og arv.
• Talsperson: Uttaler seg til media.                                                                

Tlf: 95 18 31 55
E-post:gs@frelsesarmeen.no

 

Kommunikasjonsavdelingen

Maren Jervell Lund

Kommunikasjonsrådgiver

• Primærkontakt for: Seksjon for velferd og utvikling, seksjon for barne- og familievern, FAbU, seksjon for musikk, ettersøkelsesarbeidet og seksjon for barnehager.
 Tekstproduksjon: Til sosiale medier, nettsider og trykksaker.
Foredrag og kurs: Om Frelsesarmeen, kommunikasjon og mediehåndtering.
Medierådgivning: Bistår talsperson og er pressekontakt i enkeltsaker.
Skolehenvendelser: Svarer på spørsmål og videreformidler kontakt.
• Event: Bistår med planlegging og gjennomføring.

Tlf: 22 99 85 23
E-post: maren.jervell@frelsesarmeen.no 

 

Kommunikasjonsavdelingen

Marianne Klæboe Jernberg

Kommunikasjonsrådgiver

Primærkontakt for: Rusomsorgen, divisjoner/korps, trossamfunnet, Over 60, Misjon og bistand, Others, Ressurssenteret med tilhørende skoler, Hjem og familie, Fretex.
Tekstproduksjon: Til sosiale medier, nettsider og trykksaker.
Foredrag og kurs: Om Frelsesarmeen, kommunikasjon og mediehåndtering.
Medierådgivning: Bistår talsperson og er pressekontakt i enkeltsaker.
Skolehenvendelser: Svarer på spørsmål og videreformidler kontakt.
Event: Bistår med planlegging og gjennomføring.

Tlf: 22 99 85 19
E-post: marianne.jernberg@frelsesarmeen.no 

   
Kommunikasjonsavdelingen

Jan Aasmann Størksen

Markedsansvarlig

• Primærkontakt for sponsorer og samarbeidspartnere
• Ha ansvar for planlegging og gjennomføring av:

• Sentrale innsamlingsaktiviterer og kampanjer.

• Markeds- og profileringsaktiviteter, events og arrangementer.

• Samarbeid og kontakt med næringsliv om sponsing, samt inntektsbringende og profilerende aktiviteter. Være hovedkontakt for disse.

   Tlf: 909 54 945
   E-post: jan.storksen@frelsesarmeen.no  

 

Kommunikasjonsavdelingen  

Hilde Dagfinrud Valen

Sjefredaktør

• Redaktør for Krigsropet.

• Ansvarlig for Frelsesarmeens forlagsvirksomhet.

   Tlf: 909 52 480

   E-post: hilde.dagfinrud.valen@frelsesarmeen.no  

 

Kommunikasjonsavdelingen

Katrine Kjenne

Grafisk designer

• Sikre en enhetlig og synlig profilering av alt vårt arbeid gjennom design av:

• Brosjyrer, plakater, flyers og annet informasjonsmateriell.

• Cd-cover, bøker og hefter.

• Profilering av bygg, lokaler, biler og andre flater.

• Være med å utvikle Frelsesarmeens grafisk profil og kommunikasjonsplattform.

Tlf: 22 99 03 26
E-post: katrine.kjenne@frelsesarmeen.no

  

Kommunikasjonsavdelingen

Lars Kristian Singelstad

Nettredaktør

Utvikling og innhold: Frelsesarmeen.no og perleportalen.no.
Nettartikler og sosiale medier: Produserer og publiserer saker for nett/sosiale medier.
Support: Bistår korps og institusjoner med deres nettsider – både innholdsmessig og teknisk.
Video: Produserer videofilmer til bruk på nett og i andre sammenhenger.
Foto: Håndterer enkelte oppdrag.

Tlf: 22 99 85 07
E-post: lars.singelstad@frelsesarmeen.no 

 

 

 

 

Kommunikasjonsavdelingen

 

Richard Tybring Aune

Event- og kampanjekoordinator

• Kampanjer: Planlegger, følger opp og gjennomfører inntektsbringende kampanjer, markedstiltak og arrangementer.
• Næringslivssamarbeid: Kontakt og oppfølging av samarbeidspartnere.
• Givere: Følger opp givere ved donasjoner.
• Prosjekter: Deltar i etablering og videreutvikling av profilerings- og inntektsbringende prosjekter/kampanjer.

Tlf: 22 99 85 61
E-post: richard.aune@frelsesarmeen.no 

 

Kommunikasjonsavdelingen

Kesia Søgaard

Informasjonskonsulent

  • Delta i etablering, videreutvikling og gjennomføring av profilerings- og inntektsbringende aktiviteter.
  • Prosjektoppfølging.
  • Oppdatering og oppfølging av prosedyrer.
  • Sekretæroppgaver på seksjonen.
  • Visittkortbestilling.

Tlf: 23 69 19 63
E-post: kesia.sogaard@frelsesarmeen.no

Krigsropet og servicesenteret er også en del av kommunikasjonsavdelingen.