a123

Andaktsopplegg for juletiden

Andaktsopplegg for juletiden

Ann Pender har delt noen andakts- og gudstjenesteopplegg til bruk i juletiden med oss. Du kan laste de ned her!

Julemonologer - vi venter... (.docx / .pdf)

Julestemning (.docx / .pdf)

Når ordene tar slutt (.docx / .pdf)

Tenk om (.docx / .pdf)

Julaften (.docx / .pdf)