a123

Kom og se!

"Kom og se!" er et opplegg som ble laget i forbindelse med Frelsesarmeens kvinnestevner og kvinnetreff i 2012. Det inneholder verdifullt materiale som kan brukes i gudstjenester ellers i året også.

 

Last ned filKom og se!(1 5 7kb)